Belangenbehartiging

Belangrijke partners

Patiënten Vereniging HOOFD–HALS (PVHH) maakt zich sterk om het patiëntenperspectief onder de aandacht te brengen waar het gaat om de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van zorg.

 

  • Wij hebben regelmatig overleg met medici en paramedici in de hoofd-halscentra
  • Wij overleggen geregeld met de beroepsverenigingen van medici en paramedici
  • Wij zijn betrokken bij onderzoeken naar kwaliteit van de zorg
  • Wij overleggen geregeld met de zorgverzekeraars
  • Wij zijn beschikbaar om uw individuele belangen te behartigen

NWHHT

Nederlandse Werkgroep voor Hoofd-HalsTumoren, organisatie van medici in de behandelcentra
www.nwhht.nl

PWHHT

Paramedische Werkgroep voor Hoofd-HalsTumoren, organisatie van paramedici in de behandelcentra
www.nwhht.nl/paramedische-werkgroep

KNO-vereniging

Vereniging van artsen werkzaam op het gebied van Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied
www.kno.nl

NFK

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (KPO’s), een samenwerkingsverband van 20 KPO’s
www.nfk.nl 

Fonds PGO

Fonds voor Patiënten en Gehandicapten Organisaties, een overheidsinstelling die subsidie verstrekt aan patiëntenorganisaties

PGO-Support

Organisatie die patiënten- en cliëntenorganisaties ondersteunt, o.a. door het verzorgen van cursussen`
www.pgosupport.nl

KWF

Koningin Wilhelmina Fonds, ondersteunt financieel de NFK en via deze federatie de KPO’s
www.kwf.nl