Patiëntenvereniging HOOFD-HALS voor mensen geraakt door hoofd-halstumoren

Doneer je ervaring!

19 oktober 2017

OPROEP AAN ALLE (EX-)KANKERPATIENTEN IN NEDERLAND   

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en de kankerpatiëntenorganisaties (waaronder de Patiëntenvereniging HOOFD-HALS) vragen alle (ex-)kankerpatiënten in Nederland om 5 minuten de tijd te nemen en anoniem de vragenlijst ‘Late gevolgen van kanker’ in te vullen. Met deze vragenlijst willen wij meer zicht krijgen op de ‘late gevolgen’ van (de behandeling van) kanker. Hoe gaan mensen om met deze ‘late gevolgen’? Hoe reageert de naaste omgeving? En waar heb je als (ex-)kankerpatiënt behoefte aan?  

Onder ‘late gevolgen’ verstaan we langdurige veranderingen die je ervaart op psychisch, lichamelijk of cognitief gebied waardoor je dagelijks functioneren wordt belemmerd. Denk bijvoorbeeld aan: vermoeidheid, concentratieproblemen, seksuele problemen, angst voor terugkeer van de kanker, depressie, je werk niet goed kunnen uitvoeren, neuropathie of hart- en vaatziekten.   

Laat ons weten wat jouw ervaringen zijn en vul anoniem de vragenlijst ‘Late gevolgen van kanker’ in. Ook als het al jaren geleden is, dat je de diagnose kanker kreeg. Invullen duurt ongeveer 5 minuten.   

De resultaten van de vragenlijst geven richting aan een actie van de kankerpatientenorganisaties om meer aandacht te vragen voor ‘late gevolgen’ van (de behandeling van) kanker.   

Namens de kankerpatientenorganisaties alvast veel dank voor je medewerking!