Patiëntenvereniging HOOFD-HALS voor mensen geraakt door hoofd-halstumoren

PET-scan voorkomt onnodige operaties bij strottenhoofdkanker

20 juni 2017

Keel-, neus- en oor (KNO)-arts Lisa van der Putten ontdekte dat een PET-scan als selectiemiddel bij het vermoeden van terugkerende (recidief) strottenhoofdkanker onnodige kijkoperaties kan voorkomen. Hierdoor zullen de richtlijnen in Nederland veranderen. Lisa van der Putten promoveert op 16 juni bij VUmc.

Strottenhoofdkanker wordt tegenwoordig veelal met een combinatie van bestraling (radiotherapie) en chemotherapie behandeld, waarbij een operatie achter de hand wordt gehouden voor recidief kanker (salvage chirurgie). Door deze behandeling is het weefsel vaak dusdanig veranderd, dat het lastig is te controleren of de kanker weg is. Voorheen bestond een onderzoek bij verdenking op recidief kanker uit een kijkoperatie met biopten onder narcose, waarbij het slechts in ongeveer de helft van de gevallen achteraf nodig bleek te zijn.

Uit dit promotieonderzoek blijkt dat wanneer eerst een PET-scan wordt verricht als selectiemiddel, het aantal onnodige onderzoeken onder narcose met 50% verminderd kan worden, waardoor patiënten minder vaak geopereerd hoeven worden. Tevens blijkt de invoering van een PET-scan op deze wijze zowel veilig (geen vertraagde diagnose) als kosteneffectief te zijn. Gezien de zeer goede overeenkomst in het beoordelen van deze scans door verschillende specialisten is deze scan als selectiemiddel ook goed toepasbaar in de dagelijkse klinische praktijk.

In dit promotieonderzoek werd ook onderzocht hoe een aangetoond recidief strottenhoofdkanker behandeld wordt. Ruim 50% van de patiënten had een complicatie na salvage operatie, dit betrof met name wondgenezingsproblemen zoals fistels (verbinding tussen keel en hals). Vijf jaar na de operatie was ruim 50% van de patiënten vrij van kanker. Het heeft dus zin om recidief strottenhoofdkanker bijtijds te detecteren.

Promovendus: L. van der Putten
Titel proefschrift: Diagnosis and salvage surgery of recurrent laryngeal carcinoma after radiotherapy
Promotoren: prof.dr. R. de Bree, prof.dr. C.R. Leemans
Copromotor: prof.dr. O.S. Hoekstra
Proefschrift:VU-DARE

Datum

16 juni 2017

Tijd

13:45 tot 14:45

Locatie

Aula, Vrije Universiteit