Patiëntenvereniging HOOFD-HALS voor mensen geraakt door hoofd-halstumoren

Wim Wientjens lid van de orde van Oranje Nassau

30 april 2017

 

26 april was ik getuige van het uitreiken van een Koninklijke Onderscheiding  aan Wim Wientjens in het stadhuis van Oss. De onderscheiding  werd opgespeld door burgemeester mw. W. Buijs-Glaudemans, die uiteraard veel aandacht schonk aan de inzet van Wim voor de medemens. Dhr. Wientjens is door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander benoemd tot lid van de orde van Oranje Nassau, o.a. voor zijn grote verdienste als vrijwilliger voor de Patiëntenvereniging en zijn werkzaamheden voor Kring Nijmegen. Eind jaren ‘80 is bij hem het strottenhoofd, inclusief de stembanden, verwijderd i.v.m. een tumor. Amper een paar jaar later is hij begonnen met het geven van voorlichting. Veel patiënten die ook een dergelijke operatie moesten ondergaan, heeft hij bezocht en weten gerust te stellen. Hij gaf hen het vertrouwen dat een kwalitatief goed leven na een laryngectomie mogelijk was. Ook heeft hij vele verpleegkundigen in opleiding en leden van EHBO-instellingen geleerd hoe gelaryngectomeerden moeten worden verzorgd en b.v. hoe bij hen zuurstof moet worden toegediend. Patiëntenvereniging HOOFD-HALS is erg trots op “haar” Wim en vindt het fantastisch dat hij hiervoor door onze koning is onderscheiden. Het was erg mooi om te zien dat ook het Radboud UMC, het ziekenhuis waar Wim voorlichting geeft aan patiënten, bij deze heugelijke gebeurtenis goed vertegenwoordigd was.

Rob Burdorf

Voorzitter