Patiëntenvereniging HOOFD-HALS voor mensen geraakt door hoofd-halstumoren

Organisatie

De organisatie bestaat uit de Patiënten Vereniging HOOFD-HALS met een Verenigingsraad als het hoogste besluitvormende orgaan en een Algemeen en Dagelijks Bestuur van de Vereniging. Zij laat zich bijstaan door een Raad van Advies en verschillende commissies.

Er bestaan 12 Regionale Afdelingen: Districten, met elk een eigen bestuur, die activiteiten organiseren voor hun leden.

Het Informatiecentrum is het hart van de vereniging, die de regionale afdelingen en het bestuur ondersteunt en de administratie verwerkt.

Het Michel Keijzer Fonds ondersteunt de projecten, die ten goede komen aan gelaryngectomeerden, hun partners en familieleden.

De Steunstichting Klankbord ondersteunt de Vereniging door het werven van Fondsen.