skip to Main Content

Doet u mee met aan het Leven met Kanker programma van het Erasmus MC?

Ik ben Nancy Luu, onderzoeker bij het Erasmus MC. Momenteel doe ik samen met Judith Rietjens en Erica Witkamp onderzoek naar een manier om mensen met ongeneeslijke kanker en hun naasten te helpen regie te houden over hun leven. Daarvoor hebben we het “Leven met Kanker” programma ontwikkeld. Meer over het programma leest u hieronder.

Leven met Kanker programma
Met ons onderzoeksteam van het Erasmus MC hebben we een nieuw programma ontwikkeld. Dit programma heet ‘Leven met Kanker’ en is bedoeld is om patiënten én naasten te helpen beter te leven met gevorderde kanker, als genezing niet meer mogelijk is. In deze fase vinden veel mensen het moeilijk om het leven met de ziekte en eventuele behandelingen te combineren met het dagelijks leven, met hun sociale contacten, met andere bezigheden, enzovoorts. In dit programma worden thema’s behandeld waar mensen in deze fase veel te maken krijgen.

Thema’s
Enkele thema’s zijn: omgaan met pijn en vermoeidheid, omgaan met moeilijke emoties, leven met onzekerheid, communicatie met familie en vrienden, samenwerken met zorgverleners, en plannen voor de toekomst. Om hiermee om te gaan kan soms moeilijk zijn en deelnemers leren daarom vier kernvaardigheden die daarbij kunnen helpen: actie-planning, problemen oplossen, beslissingen nemen en effectief communiceren.

6 online bijeenkomsten

Het programma bestaat uit 6 online groepsbijeenkomsten van 1,5 uur. De groep bestaat uit 8-12 mensen met gevorderde kanker en naasten van mensen met gevorderde kanker. De bijeenkomsten worden begeleid door daarvoor speciaal opgeleide ervaringsdeskundigen. Deze procesbegeleiders stippen de onderwerpen aan en brengen het gesprek in de groep op gang. Zij zorgen voor een stimulerende en veilige omgeving. De deelnemers leren van en met elkaar en beslissen zelf wat ze willen leren. Zo leert iedereen te werken met een persoonlijke gereedschapskist.
Meer informatie over het programma kunt u vinden op onze website: : https://smart-onderzoek.nl en vooral hier: https://smart-onderzoek.nl/wp-content/uploads/2022/01/Uitgelicht.pdf

Om te weten of het programma ook het effect heeft wat we willen, evalueren we het programma in een wetenschappelijk onderzoek.
We zijn op zoek naar mensen die willen deelnemen aan dit onderzoek. Zij kunnen deelnemen aan het programma en we vragen om drie keer een vragenlijst in te vullen. Voor het programma zijn meerdere startmomenten. Deelnemers kunnen kiezen voor een ochtendgroep (10.30 – 12.00) of een avondgroep (18.30 – 20.00).

Wie komt in aanmerking?
Het programma is gratis en de volgende mensen komen in aanmerking:
– Mensen met gevorderde kanker en/of hun naasten.
– Er zijn geen restricties m.b.t. type kanker.
– Het programma is voor jong en oud (18+).

Vorig jaar hebben we een pilotstudie van het programma gedaan. Deze liet zien dat deelnemers enthousiast zijn over het “Leven met Kanker” programma. Hier is wat meer beschreven: https://metzorgleven.nl/jij-zorg/beter-leven-met-kanker/

Heeft u misschien interesse, heeft u vragen of wilt u om een andere reden reageren, mail dan naar: smartonderzoek@erasmusmc.nl

Back To Top
NieuwsbriefMis geen update, schrijf je in voor de nieuwsbrief