skip to Main Content

Meer aandacht voor minder vaak voorkomende late gevolgen is gewenst

De uitkomsten van de Doneer Je Ervaring-uitvraag ‘Nazorg bij hoofd-halskanker: wat is uw ervaring? zijn bekend. De vragenlijst werd in het voorjaar van 2022 door 235 mensen met een vorm van hoofd-halskanker ingevuld. We bedanken iedereen die aan deze peiling meedeed en delen hierbij graag de resultaten.

Uit de peiling blijkt dat mensen die hoofd-halskanker hebben (gehad) over het algemeen redelijk tevreden zijn over de aandacht die zorgverleners in het ziekenhuis hebben voor de meest voorkomende problemen door (de behandeling) van hoofd-halskanker. Problemen met slikken, eten en/of drinken krijgt een 7,7 als rapportcijfer, problemen met praten een 7,5 en lichamelijke problemen een 7,4.

Aandacht voor late gevolgen blijft belangrijk
Ruim driekwart van de respondenten die problemen ervaart met slikken, eten en/of drinken en praten, hoort van de zorgverlener over de mogelijkheid van nazorg door een diëtist en logopedist. Dit zijn bemoedigende uitkomsten, al maken we uit de opmerkingen van de respondenten op dat persoonlijke ervaringen van elkaar kunnen verschillen. Patiëntenvereniging Hoofd-Halskanker (PVHH) roept artsen en verpleegkundigen dan ook op om aandacht te blijven hebben voor de diverse late gevolgen van (de behandeling van) hoofd-halskanker – in alle fases van de ziekte. Ook vraagt PVHH zorgverleners om met patiënten mee te denken over mogelijke oplossingen. Daarbij is het belangrijk dat de minder vaak voorkomende gevolgen (bijv. problemen met seksualiteit / intimiteit of veranderd uiterlijk) niet worden vergeten. De peiling laat namelijk zien dat de respondenten hier ontevreden over zijn.

PROMs vragenlijsten kunnen helpen bij herkennen problemen
De peiling laat ook zien dat bij emotionele problemen en problemen met werk maar de helft gewezen is op een psycholoog en maatschappelijk werker. Vragenlijsten over hoe mensen hun gezondheid ervaren (ook wel PROMs genoemd) zouden kunnen helpen bij het herkennen van deze problemen. De resultaten van de peiling laten zien dat PROMs nog maar aan de helft van de respondenten worden voorgelegd, terwijl bijna alle respondenten aangeven deze vragenlijsten in te vullen (als ze deze voorgelegd krijgen). Driekwart geeft aan dat hun antwoorden op PROMs door de arts of verpleegkundige met hen besproken zijn. Nagenoeg al deze respondenten geven aan dat hen dit in meerdere of mindere mate geholpen heeft. PVHH moedigt zorgverleners daarom aan PROMs te gebruiken in de spreekkamer. Zo kan er nog beter worden ingespeeld op de behoefte van de patiënt.

De richtlijn ‘Hoofd-halstumoren’ krijgt dit jaar een update. PVHH denkt hierin mee en brengt de uitkomsten van deze peiling in bij het onderdeel over nazorg.

Je kunt de volledige DJE PVHH Rapportage hier inzien.

Deze Doneer Je Ervaring-peiling is ontwikkeld door Patiëntenvereniging Hoofd-Halskanker (PVHH) in samenwerking met NFK.

Back To Top