skip to Main Content

Nieuw middel tegen hoofd-halskanker Oplettanol krijgt plek in schap Boots

Oplettanol redt levens. Oplettendheid is hét middel voor een tijdige diagnose van hoofd-halskanker.

Utrecht, 21 september 2020 – Vanaf 21 september is Oplettanol, een nieuw middel tegen hoofd-halskanker, verkrijgbaar. Dit zelfhulpmiddel heeft een puur informatieve werking dat mensen helpt de symptomen van hoofd-halskanker te herkennen en oproept tot oplettendheid. Want hoe eerder men erbij is, hoe groter de kans op genezing. Oplettanol ligt van 21 tot en met 25 september in het schap bij Boots op het stationsplein in Utrecht. Daarnaast is het online verkrijgbaar. De introductie van Oplettanol in Nederland vindt plaats ter gelegenheid van de Europese Make Sense Campagne waarmee aandacht gevraagd wordt voor hoofd-halskanker.


Liesbeth Drent, behandeld voor hoofd-halskanker, over Oplettanol

Hoofd-halskanker staat in de top 10 van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland. Toch is deze ziekte nog altijd vrij onbekend. Bij veel van de symptomen van hoofd-halskanker, zoals keelpijn of aanhoudende heesheid, denken mensen niet direct aan hoofd-halskanker. Met huismiddeltjes of zelfzorgmedicijnen wordt getracht de klachten te verminderen. Echter, alertheid is geboden als de klachten aanhouden. Het nieuwe middel Oplettanol draagt deze boodschap uit vanuit het schap van Boots. Een plek waar men komt voor onder andere zelfzorgmedicijnen zoals neusspray en keeltabletten.

1 voor 3
Oplettendheid is hét middel voor een tijdige diagnose van hoofd-halskanker. Oplettanol redt levens door mensen te helpen bij het herkennen van de symptomen. De bijsluiter bevat informatie en het ‘1-voor-3 schema’ dat door experts vanuit heel Europa is opgesteld. Als mensen na drie weken nog steeds last hebben van een pijnlijke tong, niet genezende zweertjes, rode of witte vlekjes in de mond, keelpijn, aanhoudende heesheid, pijn en/of problemen met slikken, een zwelling in de hals of bloederige afscheiding uit de neus wordt een controle door een (huis)arts geadviseerd.

Dr. Simone Eerenstein, Hoofd-hals chirurg namens de Nederlandse Werkgroep Hoofd-hals Tumoren: “Tijdens de jaarlijkse Make Sense campagne wordt aandacht gevraagd voor hoofd-halskanker. Dit jaar is het thema: Wees er op tijd bij! Want hoe eerder men erbij is, hoe groter de kans op genezing. Met Oplettanol hebben we een opvallende manier gevonden om dit bij het algemene publiek en medische professionals onder de aandacht te brengen. Het is fantastisch dat we een plek in het schap hebben gekregen bij Boots. De plek waar mensen ook bijvoorbeeld hun neusspray kunnen kopen. Het heeft veel impact om juist daar het gesprek aan te gaan. Voor velen is het een echt eyeopener dat het belangrijk is alert te zijn op symptomen en bij aanhoudende klachten naar de arts te gaan.”

Ervaringsdeskundige
Ben Bosboom, behandeld voor hoofd-halskanker, weet hoe belangrijk het is om oplettend te zijn. “In april 2009 werd ik voor het eerst geconfronteerd met een klein plekje op mijn tong. Vier weken later ging ik onder het mes en bleek het te zijn uitgegroeid tot een tongtumor. Dankzij het snelle handelen van mijn huisarts kon de tumor al in een vroeg stadium worden verwijderd en erger worden voorkomen. Na deze behandeling ben ik mezelf wekelijks blijven controleren. Hierdoor kon in 2012 en 2016 een voorstadium van kanker tijdig worden behandeld. In 2019 constateerde ik opnieuw een verdikking in mijn tong en ben ik voor de vierde keer geopereerd. Hierbij werden een tumor en een deel van mijn halsklieren verwijderd. Door mijn persoonlijke ervaring weet ik hoe belangrijk het is om er snel bij te zijn. Mijn boodschap aan iedereen is dan ook: wees oplettend bij eventuele symptomen en raadpleeg een arts als je twijfelt.”

De Make Sense Campagne is een initiatief van de Europese Vereniging voor Hoofd-halskanker (EHNS: European Head and Neck Society) in samenwerking met Patiëntenvereniging HOOFD-HALS (PVHH), de Nederlandse Werkgroep voor Hoofd-Hals Tumoren (NWHHT) en de Paramedische Werkgroep voor Hoofd-Hals Tumoren (PWHHT).

Hoofd-halskanker
In 2018 werden in Nederland ruim 3000 mensen gediagnosticeerd met hoofd-halskanker. Deze vorm van kanker komt het meest voor bij mannen vanaf vijftig jaar, maar het aantal jongeren met deze ziekte neemt wereldwijd toe. Hoofd-halskanker omvat tumoren in het hoofd-halsgebied, met uitzondering van de hersenen of de ogen. Er zijn meer dan dertig gebieden binnen het hoofd en de hals waar zich kanker kan ontwikkelen. Door meer bekendheid over de ziekte en de symptomen kan eerdere herkenning en verwijzing naar de specialist plaatsvinden. Dit is van levensbelang, omdat een tijdige diagnose de overlevingskans aanzienlijk vergroot.

Ga voor meer informatie en het 1-voor-3 schema naar 1voor3.nl en houd de Facebookpagina in de gaten om de campagne te volgen.

Noot voor redactie

Bijgevoegd beeldmateriaal van de verpakking en posters van de geportretteerden: Ben Bosboom, Nicky (blondine) en Ellie Hopman (brunette). Meer beeldmateriaal is te downloaden via: bit.ly/MakeSense_2020

 Hoofd-halskanker in Nederland

Hoofd-halskanker staat in de top 10 van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland. Elk jaar krijgen ongeveer drieduizend Nederlanders de diagnose hoofd-halskanker te horen. Hoofd-halskanker komt de helft zo vaak voor als longkanker, maar twee keer zo vaak als baarmoederhalskanker. Ondanks de ernst van deze ziekte en de toename van het aantal patiënten is deze ziekte nog relatief onbekend. De diagnose wordt door de relatieve onbekendheid vaak laat gesteld. Als de diagnose in een vroeg stadium van de ziekte wordt gesteld dan is de kans op overleving 80 – 90%. Grootste risicofactoren zijn roken, alcohol en HPV (humaan papillomavirus).

 

Over Patiëntenvereniging HOOFD-HALS

De patiëntenvereniging HOOFD-HALS zet zich in voor mensen die geraakt zijn door hoofd-halstumoren. De vereniging steunt patiënten in de fase voor, tijdens en na de behandeling. Omdat de kwaliteit van leven belangrijk is, willen patiënten onderdeel blijven uitmaken van de samenleving, ook als de levenshorizon door de gevolgen van de aandoening beperkter wordt. Daarbij biedt de vereniging patiënten en hun naasten ondersteuning met: informatie, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Kijk voor meer informatie op: www.pvhh.nl/campagne en https://makesensecampaign.eu/nl/informatie-over-kanker/hoofd-halskanker/.

 

De campagne wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsoren Merck B.V., MSD, AstraZeneca, Brystol-Myers Squibb en subsponsoren MDS en Atos Medical.

Voor meer informatie en interviewverzoeken

MSL

Pauline van Die

Pauline.vandie@mslgroup.com

06 41 21 84 46

 

 

Back To Top