Skip to content

Vandaag riep de Patiëntenfederatie Nederland het kabinet op om meer geld vrij te maken voor patiënten-, cliënten-; en gehandicaptenorganisaties. De Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt 200 patiëntenorganisaties, waaronder Patiëntenvereniging HOOFD-HALS.

Om 13.45 uur boden @PatientenNL, @Iederin en @wijzijnmind een manifest aan. https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2023A02357
Voor een volwaardige stem van patiënten, cliënten en hun naasten is 70 miljoen euro nodig. Op de VWS-begroting van 100 miljard is dat minder dan één duizendste van het totaal. Voor ons is het onmisbaar!

Beleidsmakers, zorgorganisaties en uitvoeringsorganisaties kunnen niet zonder goed toegeruste patiënten, cliënten- en gehandicaptenorganisaties. De Patiëntenfederatie vertegenwoordigt miljoenen mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische kwetsbaarheid. Samen zorgen ze voor de inbreng van het patiënten- en cliëntenperspectief, ervaringsdeskundigheid en kennis bij politiek en bestuur, in wetenschappelijk onderzoek en in kwaliteitstrajecten in de zorg, ondersteuning en maatschappelijke participatie. Daarnaast voorzien ze in onder andere lotgenotencontact en betrouwbare informatie. Lees hier de volledige tekst van het Manifest van de Patiëntenfederatie Nederland.

Kijk ook op de website van de Patiëntenfederatie hoe het manifest werd aangeboden: Aanbieding manifest voor meer geld voor patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties (patientenfederatie.nl)

Back To Top