skip to Main Content

Op vrijdag 2 december 2016 verdedigt drs. Anne-Marie Krebber,psychiater in opleiding GGZ inGeest uit het VU Medisch Centrum Amsterdam om 13:45 haar proefschrift getiteld “Stepped care targeting psychological distress in head and neck and lung cancer patients” in de aula van het Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd bij de verdediging!

Het promotieonderzoek is uitgevoerd binnen de afdeling KNO/Hoofd-halschirurgie van VU Medisch Centrum Amsterdam, in nauwe samenwerking met de afdelingen Longziekten en Psychiatrie van VU Medisch Centrum Amsterdam, de afdeling Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit, EMGO+ Instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorg, geestelijke gezondheidszorginstelling GGZ inGeest Amsterdam, en VUmc Cancer Center Amsterdam.

Persbericht:
Een aanzienlijk deel van patiënten met hoofd-halskanker (HHK) en longkanker (LK) leidt aan symptomen van angst of depressie (psychische distress). Hoewel studies hebben aangetoond dat psychosociale hulp aan patiënten met kanker effectief is, maken veel patiënten geen gebruik van deze hulp. In de oncologische praktijk wordt verwijzing naar psychosociale zorg o.a. belemmerd door onvoldoende screening op psychische distress, kosten en een gebrek aan kennis over beschikbare psychosociale zorg bij zowel zorgverleners als patiënten. Een geïntegreerde organisatie van psychosociale zorg, zoals een stepped care programma, waarbij eerst behandelingen die laag-intensief zijn (in de zin van tijd en geld) worden aangeboden gevolgd door, indien nodig, meer intensieve behandelingen, heeft potentie om de doeltreffendheid van psychosociale zorg in de oncologische setting te verbeteren.

Uit Krebber’s gerandomiseerde gecontroleerde studie bleek dat een stepped care programma effectief is in het verminderen van psychische distress en in het verbeteren van de kwaliteit van leven bij patiënten met HHK en mogelijk ook LK. Verder is het screenen naar distress in de oncologische praktijk belangrijk, omdat van de patiënten met HHK die positief screenden op psychische klachten in VU Medisch Centrum (29%), de meerderheid (82%) nog geen behandeling kreeg.

Het is noodzakelijk dat de resultaten van psychosociale behandeling en de beslissingen omtrent deze behandeling systematisch worden gemonitord, en dat wijzigingen worden aangebracht (‘intensivering’) als de huidige psychosociale behandeling geen significante gezondheidswinst oplevert.

Back To Top
NieuwsbriefMis geen update, schrijf je in voor de nieuwsbrief