skip to Main Content

Het District Noord-Holland Noord van de patiëntenvereniging Hoofd-Hals is een sterk, en een gezellig district. Onze leden zijn personen die te maken hebben, of hebben gehad, met alle mogelijke vormen van Hoofd-Hals kanker en/of hun naasten. Dus niet alleen gelaryngectomeerden. We hebben aandacht voor iedereen, welke type operatie of behandeling je ook hebt gehad in het Hoofd-Hals gebied.

 

Bijeenkomsten

Op de bijeenkomsten (4x per jaar) in Zwaag, word je ontvangen met koffie/thee en een gebakje. Er wordt naar gestreefd om bij elke bijeenkomst een interessante gastspreker(ster) uit te nodigen. De gastspreker(ster) is iemand die voor ons gezelschap een toegevoegde waarde heeft. Denk hierbij aan een Hoofd-Hals medisch specialist, een Hoofd-Hals verpleegkundige, een Logopedist(e), een verzorgingsmateriaaldeskundige, een diëtist(e) enz.  Onze leden kunnen voorstellen doen voor gastsprekers en hebben daar ook inspraak in.

Eten en drinken

En er wordt een heerlijke lunch geserveerd, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met alle mogelijke eet- en drinkproblemen en een eventueel dieet.

Buitendag

Naast onze bijeenkomsten in Zwaag en het traditionele kerstdiner, organiseren we elk jaar een zogenaamde buitendag. Op die dag hebben we een gezellige en leuke activiteit in de buitenlucht. Uiteraard wordt ook de inwendige mens niet vergeten, en er wordt rekening gehouden met alle mogelijke beperkingen en eet- en dieetwensen.

Persoonlijk contact

Elke nieuwe patiënt wordt door ons benaderd voor een kennismakingsbezoek.

Meer weten?

Als je meer wilt weten neem gerust contact met ons op.

Locatie

De Witte Valk Partycentrum en Zalenaccommodatie, Dorpstraat 175, 1689 GB Zwaag.
Aanvang 10.30 uur.

Contact

mw. Tiny Groenland
072-5715660  of  06-15158275
tiny_groenland@live.nl

dhr. Nico Kuin
06-12062004
nico.kuin@upcmail.nl

Bestuur Noord-Holland Noord

Tiny Groenland, voorzitter
tiny_groenland@live.nl

Nico Kuin, secretaris / penningmeester
nico.kuin@upcmail.nl

Anita Smit,  lid
h.smit4@quicknet.nl

Klaas Stuifbergen, lid
njstuifbergen@gmail.com

Agenda

Noord-Holland Noord: districtsbijeenkomst

20 november 2021 13:00 - 15:00

Noord-Holland Noord: kerstdiner

16 december 2021 16:00 - 20:00

Agenda archief

Noord-Holland Noord: districtsbijeenkomst

26 augustus 2021 10:30 - 14:00

Back To Top
NieuwsbriefMis geen update, schrijf je in voor de nieuwsbrief