skip to Main Content

Het District Noord-Holland Noord van de patiëntenvereniging Hoofd-Hals is een sterk, en een gezellig district. Onze leden zijn personen die te maken hebben, of hebben gehad, met alle mogelijke vormen van Hoofd-Hals kanker en/of hun naasten. Dus niet alleen gelaryngectomeerden. We hebben aandacht voor iedereen, welke type operatie of behandeling je ook hebt gehad in het Hoofd-Hals gebied.

 

Bijeenkomsten

Op de bijeenkomsten (4x per jaar) in Zwaag, word je ontvangen met koffie/thee en een gebakje. Er wordt naar gestreefd om bij elke bijeenkomst een interessante gastspreker te hebben op het gebied van nazorg, voeding, spreken, fysiotherapie, verzorging, hygiëne, etc.

En er wordt een heerlijke lunch geserveerd, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met alle mogelijke eet- en drinkproblemen en een eventueel dieet.

En natuurlijk is er veel ruimte voor onderling contact en ervaringsuitwisseling.

Buitendag

Naast onze bijeenkomsten in Zwaag en het traditionele kerstdiner, organiseren we elk jaar een zogenaamde buitendag. Op die dag hebben we een gezellige en leuke activiteit in de buitenlucht. Uiteraard wordt ook de inwendige mens niet vergeten, en er wordt rekening gehouden met alle mogelijke beperkingen en eet- en dieetwensen.

Persoonlijk contact

Elke nieuwe patiënt wordt door ons benaderd voor een kennismakingsbezoek.

Als je meer wilt weten neem gerust contact met ons op.

Activiteiten

Inloopruimte voor een gesprek voor en door lotgenoten

In 2022 zijn wij begonnen met een wekelijkse mogelijkheid voor een gesprek tussen lotgenoten. Iedere vrijdagmorgen van 09:30 tot 12:30 zullen vrijwilligers van de PVHH aanwezig zijn in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis om u te ontvangen voor een gesprek. In een knusse ruimte bij  polikliniek 1D kunt u altijd binnenlopen.

U kunt ook contact opnemen met een van de vrijwilligers:

Annet Kuin; 06-12062004; annet.kuin@upcmail.nl : voor laryngectomie.

Inez Hoedjes; 06-51030061; inezhoedjes@gmail.com : voor alle vormen van mondkanker.

Ruud Wierda; 0255-521416; rjwierda@planet.nl : voor laryngectomie.

Het centrale nummer van de PVHH; 030-2321483; info@PVHH.nl.

Locatie

Onze bijeenkomsten zijn in De Witte Valk Partycentrum en Zalenaccommodatie, Dorpstraat 175, 1689 GB Zwaag.
Aanvang 10.30 uur.

 

 

De Witte Valk

Contact

Tiny Groenland
072-5715660  of  06-15158275
tiny_groenland@live.nl

Nico Kuin
06-12062004
nico.kuin@upcmail.nl

Bestuur Noord-Holland Noord

Tiny Groenland, voorzitter
tiny_groenland@live.nl

Nico Kuin, secretaris / penningmeester
nico.kuin@upcmail.nl

Klaas Stuifbergen, lid
njstuifbergen@gmail.com

Agenda

 

 

 

 

 

 

vlnr: Klaas Stuifbergen, Tiny Groenland, Annet Kuin, Nico Kuin
Back To Top