Skip to content

In 2023 waren er drie themabijeenkomsten.

Themabijeenkomst woensdag 20 september 2023 in het Maastricht UMC+ van 18.00 tot 20.10 uur (inloop vanaf 17.00 uur).

Op woensdag 20 september 2023 organiseerde de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA-chirurgie) in samenwerking met de Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ en de Patiëntenvereniging HOOFD-HALS (PVHH) een thema-avond voor patiënten, hun naasten, zorgverleners en andere belangstellenden.

Themabijeenkomst dinsdag 19 september 2023 in het Antoni van Leeuwenhoek van 14.00 uur tot 16.30 uur: Als patiënt en professional samen de toekomst tegemoet.

Op dinsdag 19 september 2023 organiseerde het Antoni van Leeuwenhoek samen met Patiëntenvereniging Hoofd-Hals een bijeenkomst voor zowel patiënten als zorgprofessionals met als onderwerp de totale laryngectomie.

Themabijeenkomst 9 mei 2023 in het UMC Groningen: Studieresultaten hoofd-halskanker MKA-chirurgie in UMCG

Na het succes in september 2022 organiseerde het UMCG in samenwerking met de Patiëntenvereniging HOOFD-HALS dinsdagmiddag 9 mei 2023 weer een Themamiddag.

Dit keer werden de uitkomsten gepresenteerd van de studie hoe door middel van fluorescent licht hoofd-halstumoren beter zichtbaar gemaakt kunnen worden tijdens en direct na de operatie. Ook werden enkele vervolgstudies besproken.

De hele presentatie terugkijken? dat kan via deze link Patientenmiddag MKA (umcg.nl)

Back To Top