Skip to content

Subsidie 2021: onderzoek UMCU en MUMC+ gesteund door MKF

Samen met een vertegenwoordiger van de Wetenschappelijke Advies Commissie koos het bestuur van het MKF voor subsidiëring van onderstaand onderzoek voor de periode van twee jaar. Het bestuur beveelt deelname aan dit onderzoek uiteraard aan!

Onderzoekers van het UMCU en MUMC+ ontvangen subsidie Michel Keijzer Fonds voor onderzoeksvoorstel “Weg met de preventieve PEG?”

Chemotherapie en bestraling op het hoofd-halsgebied geeft vaak tijdelijk problemen met eten. Door de tumor en de bijwerkingen is regelmatig sondevoeding nodig. Sondevoeding kan worden gegeven door een sonde (slangetje) via de neus naar de maag (neus-maagsonde). Als langere tijd sondevoeding nodig is, kan het ook door een sonde direct in de maag via de buikwand (PEG of PRG) worden gegeven.
Onderzoekers van het UMC Utrecht en Maastricht UMC+ hebben onderzocht voor wie een PEG of PRG het meest geschikt zou zijn.

Leden van het onderzoeksteam, bestaande uit Remco de Bree (UMCU), Annemieke Kok (UMCU), Frank Hoebers (Maastro Clinic) en Rianne Willemsen (MUMC+), kregen de subsidie om hulpmiddelen te ontwikkelen. Deze hulpmiddelen gaan helpen om de keuze te maken tussen de soort sonde (neus-maagsonde of PEG/PRG). De hulpmiddelen bestaan uit informatiekaarten en video’s met informatie over de voor- en nadelen van elke soort sonde. Dit helpt de patiënt en zorgverlener om de best passende keuze te maken. Halverwege 2022 zal gestart worden met dit project waarbij aan patiënten gevraagd wordt mee te denken.

Wilt u meer weten over dit project?
Stuur een mail naar Annemieke Kok, diëtist-onderzoeker: a.kok-4@umcutrecht.nl

Foto: Annemieke Kok (links), diëtist-onderzoeker van het UMC Utrecht en Rianne Willemsen (rechts), arts-onderzoeker van het Maastricht UMC+ gaan samen hulpmiddelen ontwikkelen om patiënten en zorgverleners te helpen samen de beste keuze over de soort sonde te maken.

Subsidie 2020: slikrevalidatie

In 2020 ontving Hanneke Kalf subsidie vanuit het Michel Keijzerfonds en startte een onderzoek naar intensieve slikrevalidatie na hoofd-halskanker. Hanneke Kalf is onderzoeker en logopediste en verbonden aan het Radboud UMC. Bekijk hieronder het filmpje met uitleg over het onderzoek.

Subsidie 2019: fysiotherapie

In de afgelopen maanden heeft het bestuur van het MKF alle ingediende subsidieaanvragen bestudeerd en daaruit drie genomineerde voorstellen geselecteerd.

  • G. Yaron (AvL/NKI in Amsterdam) diende een subsidieaanvraag in voor “Leren omgaan met stigmatisering, uitsluiting en ongewenste aandacht: een interventie voor hoofd-halskanker-patiënten”. De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een methode om hoofd-halspatiënten te informeren over en te ondersteunen bij het omgaan met de genoemde problemen.
  • G. van Hinte (Radboud in Nijmegen) diende een subsidieverzoek in voor “Fysieke klachten bij hoofd-halskanker survivors”. De doelstelling van dit project is het in kaart brengen van de fysieke status en hulpvragen voor fysiotherapie van hoofd-halskanker survivors. De vergaarde kennis wordt vervolgens middels factsheets (korte en duidelijke beschrijvingen van feiten) beschikbaar gesteld voor patiënten en (para)medische professionals. Uiteindelijk moet dit leiden tot betere kennis bij zowel de professional als de patiënt zodat betere nazorg kan worden gerealiseerd.
  • C. Speksnijder (UMC Utrecht) diende een subsidieverzoek in voor: “Matig tot hoog intensieve fysieke training voor en na een laryngectomie bij personen met sarcopenie: een haalbaarheidsstudie”. De doelstelling is te onderzoeken of het mogelijk en haalbaar is in de korte periode tussen de diagnose van strottenhoofdkanker en de behandeling met een laryngectomie (het verwijderen van het strottenhoofd) door intensieve training en een aangepast dieet, een tekort aan spiermassa (deels) op te heffen zodat de patiënt de operatie beter aan zal kunnen. Tevens wordt het effect van deze interventie onderzocht.

Definitieve keuze

Gerben van Hinte

Op 5 december 2018 werden de drie aanvragen op het kantoor van de PVHH gepresenteerd en bediscussieerd. Uiteindelijk heeft het bestuur van het MKF (Prof. Dr. H.W.A. Marres, dhr. J Rozendaal, dhr. H.W.A Doedee en ikzelf), hierbij ondersteund door een lid van onze Wetenschappelijke Advies Commissie (Prof dr. F.J.H. Mertens) het project van drs. G. van Hinte aangewezen als het meest geschikte project om te ondersteunen. We zijn blij dat we voor dit project in 2019 een bedrag van € 25.000,- beschikbaar mogen stellen. Uiteraard zult u na afronding van het project op de hoogte gesteld worden van de resultaten.

Subsidie 2018: keuzehulp

De subsidie voor 2018 was toegekend aan Mw. Drs. R.T. Karsten (AvL/NKI in Amsterdam) voor het project: “Ontwikkeling van een keuzehulp voor patiënten met een orofarynxcarcinoom waarvoor een chirurgisch curatieve behandeling mogelijk is”.

Deze subsidie is toegekend voor de periode van juli 2018 t/m juni 2019. Na afronding van deze periode zullen we verslag doen van het resultaat van dit project.

Namens het bestuur van het MKF,

Rob Burdorf

2015 Samen omgaan met een laryngectomie

Download hier de rapportage Samen omgaan met een laryngectomie
Auteurs: Drs. Marinela P.J. Offerman, Dr. Maarten F. de Boer en Prof.dr. Jean F.A. Pruyn

Back To Top