skip to Main Content

Het Algemeen Bestuur telt minimaal 8 leden.  Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door het Dagelijks bestuur en bestuursleden. Het Dagelijks Bestuur doet, in samenwerking met het Hoofd Infocentrum, beleidsvoorstellen, werkt plannen uit en legt ze voor aan de overige leden van het Algemeen Bestuur.  Algemeen Bestuursleden vertegenwoordigen de Vereniging bij koepelorganisaties, bezoeken bijeenkomsten en zijn betrokken bij commissies.

Dagelijks Bestuur

Pauline Roelfzema-Geurtsen, waarnemend voorzitter
e-mailadres: roelfzema500@kpnmail.nl

Hans Verhoef, secretaris
e-mailadres: secretaris@pvhh.nl

Tom Bex, penningmeester
e-mailadres: penningmeester@pvhh.nl

Bianca Kruize, bestuurslid districten
e-mailadres: BiancaKruize@team.pvhh.nl

Chrétien Brandt, bestuurslid
e-mailadres: 1950chr@gmail.com

Leden

Dr. Maarten F. de Boer, KNO-arts
e-mailadres:  m.f.deboer@pvhh.nl

Prof dr. Remco de Bree, KNO-arts
e-mailadres:  R.debree@umcutrecht.nl

Marion de Jonge, ervaringsdeskundige
e-mailadres: marion.de.jonge@gmail.com

Jill Kaercher, medisch maatschappelijk werkster UMCU
e-mailadres: J.E.Kaercher@umcutrecht.nl

Back To Top
NieuwsbriefMis geen update, schrijf je in voor de nieuwsbrief