skip to Main Content

Het Algemeen Bestuur telt minimaal 8 leden. De voorzitter, de vice- voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur doet, in samenwerking met het Hoofd Infocentrum, beleidsvoorstellen, werkt plannen uit en legt ze voor aan het Algemeen Bestuur. Leden van het Algemeen Bestuur vertegenwoordigen de Vereniging bij koepelorganisaties, bezoeken bijeenkomsten en zijn betrokken bij commissies.

Leden

Dr. Maarten F. de Boer, KNO-arts
e-mailadres:  m.f.deboer@pvhh.nl

Prof dr. Remco de Bree, KNO-arts
e-mailadres:  R.debree@umcutrecht.nl

Marion de Jonge, ervaringsdeskundige
e-mailadres: marion.de.jonge@gmail.com

Peter de Valença, ervaringsdeskundige
e-mailadres: peter@valenca.nl

Back To Top
NieuwsbriefMis geen update, schrijf je in voor de nieuwsbrief