Skip to content

Het Algemeen Bestuur telt minimaal 8 leden.  Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door het Dagelijks bestuur en bestuursleden. Het Dagelijks Bestuur doet, in samenwerking met het Hoofd Infocentrum, beleidsvoorstellen, werkt plannen uit en legt ze voor aan de overige leden van het Algemeen Bestuur.  Algemeen Bestuursleden vertegenwoordigen de Vereniging bij koepelorganisaties, bezoeken bijeenkomsten en zijn betrokken bij commissies.

Dagelijks Bestuur

Chrétien Brandt, voorzitter
e-mailadres: voorzitter@pvhh.nl

Johan Schoemaker, penningmeester
e-mailadres: penningmeester@pvhh.nl

Pauline Roelfzema-Geurtsen, vice-voorzitter en waarnemend secretaris
e-mailadres: roelfzema500@kpnmail.nl

Bianca Kruize, bestuurslid districten
e-mailadres: BiancaKruize@team.pvhh.nl

Vacature secretaris Dagelijks Bestuur 

Leden

Dr. Maarten F. de Boer, gepensioneerd Hoofd-Halschirurg
e-mailadres:  m.f.deboer@pvhh.nl

Prof dr. Remco de Bree, Hoofd-Halschirurg
e-mailadres:  R.debree@umcutrecht.nl

Jill Kaercher, medisch maatschappelijk werkster UMCU
e-mailadres: J.E.Kaercher@umcutrecht.nl

Back To Top