skip to Main Content

Wat zijn we?

We zijn een regionale afdeling van de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals. Daarmee zijn we een zelfstandige vereniging met eigen rechtspersoonlijkheid, statuten en huishoudelijk reglement, en hebben een eigen ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-status.

De leden van de (Landelijke) Patiëntenvereniging die in ons gebied wonen zijn automatisch lid van ons District als regionale afdeling. Ons doel is om allen in ons gebied (en van hen van buiten dat gebied die zich bij ons aansluiten) die gelaryngectomeerd en dus stembandloos zijn, dan wel elders in het hoofd-halsgebied aan kanker zijn geopereerd, en de partners ervan, te ondersteunen.

We willen een voor hen zo hoog mogelijke kwaliteit van leven bevorderen. Dat wordt gedaan door diverse vormen van contact met en tussen lotgenoten en hun partners: informele en vooral gezellige ontmoetingsbijeenkomsten voor alle leden en partners; themabijeenkomsten voor meer op inhoudelijke voorlichting gerichte leden; ontspannen sport- en andere activiteiten en mails, brieven en telefoontjes vanuit het bestuur (ook naar hen die zelden of nooit deelnemen aan bijeenkomsten).

Enerzijds is het lotgenootschap een bindmiddel waardoor alle leden zich bij ons thuis voelen, anderzijds geeft het lotgenotencontact allen de mogelijkheid tot gesprekken en belevingen waarin men zich méér weet en benaderd wordt dan als patiënt of aanhangsel ervan (wat in het gewone leven vaak maar moeizaam tot stand komt).

Wie zijn we?

District Nijmegen bestrijkt Zuid- en Oost-Gelderland, Noord-oost Brabant en noordelijk Noord-Limburg. In dit gebied wonen bijna 100 leden van de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals. Daarnaast zijn zo´n 10 PVHH-leden van buiten ons gebied op eigen verzoek bij ons aangesloten. Overigens worden nog lang niet allen uit ons gebied die in het Nijmeegse RadboudUMC aan hoofd-hals-kanker zijn geopereerd lid van de Patiëntenvereniging, en daarmee van ons District. Weet dat u allen écht welkom bent in ons midden.

Bijeenkomsten en activiteiten

Na twee jaar door corona-beperkingsmaatregelen vrijwel stilstand qua bijeenkomsten zijn die voor de eerste helft van dit jaar (2022) weer voorzichtig gepland.

Er was al een algemene ledenbijeenkomst in februari, waarin ook bijzondere aandacht gegeven werd aan het afscheid van Wim Wientjens als ervaringsdeskundig patiëntenvoorlichter (na bijna 30 jaar stopte hij daarmee, op 84-jarige leeftijd) en waar zowel de landelijk voorzitter van de PVHH, Rob Burdorf, als het hoofd van kliniek en polikliniek KNO van het Radboudziekenhuis, prof. Marres, acte de présance gaven.

Op 6 april hielden we een gemengd op gezelligheid en informatie gerichte bijeenkomst, waarin de Tweede Stemwinkel,  Atos en MDS aan onze leden en partners lieten zien wat zij hen aan verzorgingsmaterialen en overige producten kunnen leveren, en nog meer voor hen zouden kunnen betekenen.

Op 11 mei hadden we een algemene bijeenkomst met lunch, en hielden we (op nadrukkelijk verzoek vanuit de vaste groep deelnemers) een wandeling door ons vaste ontmoetingsdorp Ravenstein met bezoek aan het Leerlooiersmuseumhuis.

Tenslotte is er in deze eerste helft van 2022 nog één ontmoeting. Op 15 juni doen we een sportactiviteit, en wel minigolf. Maar we beginnen (om 11.00 uur) met koffie en gebak, onderbreken met een lunch, en sluiten (rond 16.00 uur) af met een drankje. En dit alles op het minigolfcentrum “De Maashorst”, aan de Hoogheistraat nr. 7b in Schaijk.

Naast alle leden zijn ook andere geïnteresseerden, al dan niet (ex)patiënt, al dan niet lid, en ook van buiten ons district, daarbij uiteraard welkom. Meld je wél even bij onze secretaris.

In overleg met degenen die aan deze bijeenkomsten deelnemen zal het bestuur ook voor de tweede helft van dit jaar nog bijeenkomsten/activiteiten gaan plannen, als er geen nieuwe corona-beperkende maatregelen komen. Die komen dan vanzelf ook weer op de website.

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over wat u zou kunnen hebben aan het lidmaatschap van de Patiëntenvereniging of aan ons District in het bijzonder? Bel of mail dan eens met onze contactpersoon Hennie Kitselaar. Haar gegevens vindt u hieronder.

Locatie

Gemeenschapshuis Vidi Reo
Van Kessel-plaats 2
5371 AX  te Ravenstein

Contact

Een-op-een-contact

Patiëntenvoorlichter voor mensen die een laryngectomie ondergaan.

Marso Metselaars
077-3074269
Marsenpascalle@outlook.com

Contactpersoon voor hen die kampen met tumoren elders in het hoofd-hals gebied.

Marion de Jonge
06-38317100
m.jonge31@upcmail.nl

Contactpersoon District Nijmegen

Hennie Kitslaar
073-6442217
hennie.kitslaar@ziggo.nl
Vijfde Donk 99
5233 XM  Den Bosch

Bestuur District Nijmegen

Joop de Zeeuw, Voorzitter
06-17402425
j.zeeuw61@upcmail.nl 

Hennie Kitslaar, Secretaris
073-6442217
hennie.kitslaar@ziggo.nl

Wim Gerritsen, Penningmeester
wimgerritsen48@gmail.com

Wim Wientjens, Lid
wim.wientjens@home.nl

Districtsblad

Agenda

Repetitie koor Different Voices

15 juli 2022 14:00 - 16:00

Hoofd-Hals-Vaartocht De Schuttevaer

3 augustus 2022 10:00 - 14:00

Make Sense Campagne 2022

19 september 2022 - 23 september 2022 Hele dag

Themabijeenkomst UMC Utrecht

20 september 2022 13:00 - 17:00

Themabijeenkomst UMC Groningen

23 september 2022 13:00 - 17:00

Landelijke Ontmoetingsdag

8 oktober 2022 09:30 - 16:00

Back To Top
Wij zijn geraakt door hoofd-halstumoren maar nog steedsONS-SELFIE!

4 februari Wereldkankerdag

NieuwsbriefMis geen update, schrijf je in voor de nieuwsbrief