skip to Main Content

Wie en wat zijn we?

We zijn een regionale afdeling van de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals. Daarmee zijn we een zelfstandige vereniging met eigen rechtspersoonlijkheid, statuten en huishoudelijk reglement, en hebben een eigen ANBI(Algemeen Nut Beogende Instelling)-status.

De leden van de (Landelijke) Patiëntenvereniging die in ons gebied wonen zijn automatisch lid van ons District als regionale afdeling. Ons doel is om allen in ons gebied (en van hen van buiten dat gebied die zich bij ons aansluiten) die gelaryngectomeerd en dus stembandloos zijn, dan wel elders in het hoofd-halsgebied aan kanker zijn geopereerd, en de partners ervan, te ondersteunen, en een voor hen zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bevorderen.

Omvang van District

District Nijmegen bestrijkt Zuid- en Oost-Gelderland, Noord-oost Brabant en noordelijk Noord-Limburg. In dit gebied wonen bijna 100 leden van de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals. Daarnaast zijn zo´n 10 PVHH-leden van buiten ons gebied op eigen verzoek bij ons aangesloten. Overigens worden nog lang niet allen uit ons gebied die in het Nijmeegse RadboudUMC  aan hoofd-hals-kanker zijn geopereerd lid van de Patiëntenvereniging, en daarmee van ons District. Weet dat u allen écht welkom bent in ons midden.

Bijeenkomsten en activiteiten

Eindelijk is het zover! We kunnen na anderhalf jaar weer samen komen en wel op woensdag 27 oktober. We vieren dan ons 40-jarig jubileum!

Iedereen is welkom om dat met ons te vieren. Neem even contact op met onze secretaris, Hennie Kitslaar, telefoonnr. 073-6442217, Postadres 5e Donk 99, ’s Hertogenbosch, mailadreshennie.kitslaar@ziggo.nl.

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over wat u zou kunnen hebben aan het lidmaatschap van de Patiëntenvereniging of aan ons District in het bijzonder? Bel of mail dan eens met onze contactpersoon Hennie Kitselaar. Haar gegevens vindt u hieronder.

Locatie

Gemeenschapshuis Vidi Reo
Van Kessel-plaats 2
5371 AX  te Ravenstein

Contact

Een-op-een-contact

Patiëntenvoorlichter voor mensen die een laryngectomie ondergaan.

Wim Wientjens
06-15314240
wim.wientjens@home.nl

Contactpersoon voor hen die kampen met tumoren elders in het hoofd-hals gebied.

Marion de Jonge
06-38317100
m.jonge31@upcmail.nl

Contactpersoon District Nijmegen

Hennie Kitslaar
073-6442217
hennie.kitslaar@ziggo.nl

Bestuur District Nijmegen

Joop de Zeeuw, Voorzitter
06-17402425
j.zeeuw61@upcmail.nl 

Hennie Kitslaar, Secretaris
hennie.kitslaar@ziggo.nl

Wim Gerritsen, Penningmeester
wimgerritsen48@gmail.com

Wim Wientjens, Lid
wim.wientjens@home.nl

Agenda

Geen Evenementen

Agenda archief

Back To Top
NieuwsbriefMis geen update, schrijf je in voor de nieuwsbrief