skip to Main Content

Wie en wat zijn we?

We zijn een regionale afdeling van de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals. Daarmee zijn we een zelfstandige vereniging met statuten en rechtspersoonlijkheid, staan we dus ingeschreven bij de Kamer van koophandel, en hebben een eigen ANBI(Algemene Nut Beogende Instelling)-status, met een eigen RSIN/fiscaal nummer (8113.05.831). Als vrijwilligersorganisatie ontvangt géén van de bestuursleden enige financiële beloning noch een vaste onkostenvergoeding en kennen we géén betaalde krachten.

De leden van de (Landelijke) Patiëntenvereniging die in ons gebied wonen zijn automatisch lid van ons District als regionale afdeling. Ons doel is om allen in ons gebied (en van hen van buiten dat gebied die zich bij ons aansluiten) die gelaryngectomeerd en dus stembandloos zijn, dan wel elders in het hoofd-halsgebied aan kanker zijn geopereerd, en de partners ervan, te ondersteunen, en een voor hen zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bevorderen.

Omvang van District

District Nijmegen bestrijkt Zuid- en Oost-Gelderland, Noord-oost Brabant en noordelijk Noordlimburg. In dit gebied wonen bijna 100 leden van de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals. Daarnaast zijn zo´n 10 PvHH-leden van buiten ons gebied op eigen verzoek bij ons aangesloten. Overigens worden nog lang niet allen uit ons gebied die in het universitair Nijmeegs  Radboudziekenhuis  aan hoofd-hals-kanker zijn geopereerd lid van de Patiëntenvereniging, en daarmee van ons District. Weet dat u allen écht welkom bent in ons midden.

Bijeenkomsten en activiteiten

We houden normaal jaarlijks zo’n viertal ontspannen, informele, op onderling contact gerichte, middagbijeenkomsten met een drankje en een hapje, hebben soms een buiten(sport)activiteit, en we gaan een dagje uit. Een en ander voor leden en partners, maar waarbij ook leden en partners van buiten ons gebied uitdrukkelijk welkom zijn. Het met name in een deel van ons gebied woedende coronavirus en de overheidsmaatregelen tegen de besmetting ermee, hebben helaas met zich meegebracht dat er in 2020 nauwelijks bijeenkomsten en activiteiten konden plaatsvinden, en voor 2021 nog niet voorzien zijn. Het districtsbestuur probeert met incidentele digitale nieuwsbrief en telefoontjes het contact met de leden en hun partners te blijven onderhouden. In 2020 ontving het bestuur vanuit de landelijke PVHH 1750 euro aan structurele bijdrage en eenmalig nog eens 500 euro, en had 1457 kosten aan 3 bijeenkomsten, de nieuwjaarsbijeenkomst, een middagje minigolf, en een gezamenlijk kijkje naar een landelijke ontmoetingsdag-vervangende film; we hadden naast de resterende 793 euro nog 255 euro aan deelnemersbijdragen, en 380 euro aan partner-donaties. Het overgeboekte positief resultaat uit 2019 ad 934 euro kon onze bestuurs0 en secretariaatskosten (w.o. nieuwsbrief en telefoontjes) ad 502 euro ruim dekken. Met een incidentele schenking van 20 euro kwam het tot een volstrekt onvoorzienbaar positief resultaat van 1880 euro, dat is overgeboekt naar 2021. Uit dit aanwezige budget zijn de tot nu toe (30 maart 2021) lopende bestuurs- en secretariaatskosten betaald; bij wegens de coronamaatregelen voortdurend gebrek aan planbare bijeenkomsten en activiteiten beperkt het bestuursbeleid zich nog tot adhoc en incidenteel sturen van nieuwsbrieven en plegen van contacttelefoontjes.

Geïnteresseerd?

Als u eigenlijk wel wat meer wilt weten over wat u zou kunnen hebben aan het lidmaatschap van de Patiëntenvereniging of aan ons District in het bijzonder, bel of mail dan eens met de hiernaast vermelde contactpersoon.

Locatie

Contact

Een-op-een-contact

Patiëntenvoorlichter voor mensen die een laryngectomie ondergaan.

Wim Wientjens
0615314240
wim.wientjens@home.nl

Contactpersoon voor hen die kampen met tumoren elders in het hoofd-hals gebied.

Marion de Jonge
0638317100
m.jonge31@upcmail.nl

Contactpersoon District Nijmegen

Mevr. H. Kitslaar
0736442217
hennie.kitslaar@ziggo.nl

Bestuur District Nijmegen

J.T. de Zeeuw, Voorzitter
0617402425
j.zeeuw61@upcmail.nl 

Mevr. H. Kitslaar, Secretaris
hennie.kitslaar@ziggo.nl

W. Gerritsen, Penningmeester
wimgerritsen48@gmail.com

W.A.F.M. Wientjens, Lid
wim.wientjens@home.nl

Agenda

Geen Evenementen

Agenda archief

Geen Evenementen
Back To Top
NieuwsbriefMis geen update, schrijf je in voor de nieuwsbrief