skip to Main Content

District Den Haag en omstreken van de Patiëntenvereniging HOOFD-HALS bestaat uit een groep mensen met verschillende vormen van kanker in het hoofd-halsgebied. Gelaryngectomeerden vormen de grootste groep en daarop wordt voornamelijk ingespeeld.

In de zes bijeenkomsten per jaar staat onderling contact voorop, daarom wordt er ook met een broodjeslunch begonnen. Het uitwisselen van ervaringen wordt door de bezoekers zeer gewaardeerd, zeker door de partners. Soms worden er sprekers uitgenodigd: een verpleegkundige, logopedist of leverancier van hulpmiddelen. Uitnodiging voor de bijeenkomsten geschiedt door middel van het contactblad Inspraak. Jaarlijks wordt een dagje uit georganiseerd. In de december-bijeenkomst wordt een kerstlunch in buffetvorm aangeboden.
Iedereen is van harte welkom. Als u zich eerst wilt oriënteren, neem dan gerust contact op met een van de voorlichters of met een bestuurslid.

Locatie

De plaats van samenkomst is op de 1e etage van
Zalencentrum Koningshof,
Bruijnings Ingenhoeslaan 4,
2273 KR Voorburg (naast de Koningkerk).
Ontvangst vanaf 11.45 uur.

Contact

Een-op-een-contact

Patiëntenvoorlichters voor mensen die een laryngectomie ondergaan:

Jacques van Gent
06-23553132
vgent@caiway.nl

Districtsbijeenkomsten

Dania van Oosten, contactpersoon
079-3623320
dvanoosten@versatel.nl

Bestuur District Den Haag e.o.

Ellen Alblas-Ouwendijk, voorzitter
bertellen@caiway.nl

Jan van Egmond, lid
jan.v.egmond@outlook.com

Dania van Oosten, secretaris
dvanoosten@versatel.nl

Bernard Touber, penningmeester
bftouber@ziggo.nl

Agenda

Landelijke Ontmoetingsdag

8 oktober 2022 09:30 - 16:00

District Den Haag e.o.: High Tea in Wassenaar

19 oktober 2022 13:00 - 14:30

District Den Haag e.o.: Kerstbijeenkomst

15 december 2022 11:00 - 15:00

Back To Top
NieuwsbriefMis geen update, schrijf je in voor de nieuwsbrief