skip to Main Content

District Den Haag en omstreken van de Patiëntenvereniging HOOFD-HALS bestaat uit een groep mensen met verschillende vormen van kanker in het hoofd-halsgebied. Gelaryngectomeerden vormen de grootste groep en daarop wordt voornamelijk ingespeeld.

In de zes bijeenkomsten per jaar staat onderling contact voorop, daarom wordt er ook met een broodjeslunch begonnen. Het uitwisselen van ervaringen wordt door de bezoekers zeer gewaardeerd, zeker door de partners. Soms worden er sprekers uitgenodigd: een verpleegkundige, logopedist of leverancier van hulpmiddelen. Uitnodiging voor de bijeenkomsten geschiedt door middel van het contactblad Inspraak. Jaarlijks wordt een dagje uit georganiseerd. In de december-bijeenkomst wordt een kerstlunch in buffetvorm aangeboden.
Iedereen is van harte welkom. Als u zich eerst wilt oriënteren, neem dan gerust contact op met een van de voorlichters of met een bestuurslid.

Locatie

De plaats van samenkomst is op de 1e etage van
Zalencentrum Koningshof,
Bruijnings Ingenhoeslaan 4,
2273 KR Voorburg (naast de Koningkerk).
Ontvangst vanaf 11.45 uur.

Contact

Een-op-een-contact

Patiëntenvoorlichters voor mensen die een laryngectomie ondergaan:

Jacques van Gent
06-23553132
vgent@caiway.nl

Districtsbijeenkomsten

Dania van Oosten, contactpersoon
079-3623320
kringdenhaag@pvhh.nl

Bestuur District Den Haag e.o.

Ellen Alblas-Ouwendijk, voorzitter
bertellen@caiway.nl

Jan van Egmond, lid
jan.v.egmond@outlook.com

Dania van Oosten, secretaris
kringdenhaag@pvhh.nl

Bernard Touber, penningmeester
bftouber@ziggo.nl

Districtsblad

Leden van District Den Haag e.o. ontvangen iedere twee maanden het blad ‘Inspraak’ met daarin een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst.

Agenda

Den Haag e.o.: districtsbijeenkomst

17 februari 2022 11:00 - 15:00

Den Haag e.o.: districtsbijeenkomst

20 april 2022 11:00 - 15:00

Agenda archief

Den Haag e.o.: districtsbijeenkomst

1 september 2021 12:00 - 16:00

Den Haag e.o.: districtsbijeenkomst

27 oktober 2021 11:00 - 15:00

Den Haag e.o.: kerstbijeenkomst gaat niet door

16 december 2021 11:00 - 15:00

Back To Top
NieuwsbriefMis geen update, schrijf je in voor de nieuwsbrief