skip to Main Content

District Den Haag en omstreken van de Patiëntenvereniging HOOFD-HALS bestaat uit een groep mensen met verschillende vormen van kanker in het hoofd-halsgebied. Gelaryngectomeerden vormen de grootste groep en daarop wordt voornamelijk ingespeeld.

In de zes bijeenkomsten per jaar staat onderling contact voorop, daarom wordt er ook met een broodjeslunch begonnen. Het uitwisselen van ervaringen wordt door de bezoekers zeer gewaardeerd, zeker door de partners. Soms worden er sprekers uitgenodigd: een verpleegkundige, logopedist of leverancier van hulpmiddelen. Uitnodiging voor de bijeenkomsten geschiedt door middel van het contactblad Inspraak. Jaarlijks wordt een dagje uit georganiseerd. In de december-bijeenkomst wordt een kerstlunch in buffetvorm aangeboden.
Iedereen is van harte welkom. Als u zich eerst wilt oriënteren, neem dan gerust contact op met een van de voorlichters of met een bestuurslid.

Locatie

De plaats van samenkomst is op de 1e etage van
Zalencentrum Koningshof,
Bruijnings Ingenhoeslaan 4,
2273 KR Voorburg (naast de Koningkerk).
Ontvangst vanaf 11.45 uur.

Contact

Een-op-een-contact

Patiëntenvoorlichters voor mensen die een laryngectomie ondergaan:

Van Gent
0623553132
vgent@caiway.nl

Jan van Egmond
0610756936
jan.v.egmond@outlook.com

Districtsbijeenkomsten

Mevr. D. van Oosten, contactpersoon
0793623320
kringdenhaag@pvhh.nl

Bestuur District Den Haag e.o.

Mevr. P. Th. Alblas-Ouwendijk, voorzitter
bertellen@caiway.nl

J. van Egmond, lid
jan.v.egmond@outlook.com

Mevr. D. van Oosten, secretaris
kringdenhaag@pvhh.nl

B.F. Touber, penningmeester
bftouber@ziggo.nl

Districtsblad

Leden van District Den Haag e.o. ontvangen iedere twee maanden het blad ‘Inspraak’ met daarin een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst.

Agenda

Den Haag e.o.: districtsbijeenkomst

27 oktober 2021 11:00 - 15:00

Den Haag e.o.: districtsbijeenkomst

16 december 2021 11:00 - 15:00

Agenda archief

Den Haag e.o.: districtsbijeenkomst

1 september 2021 12:00 - 16:00

Back To Top
NieuwsbriefMis geen update, schrijf je in voor de nieuwsbrief