Skip to content

Statuten Michel Keijzer Fonds

De statuten van het Michel Keijzer Fonds.

RSIN of Fiscaal nummer : 8105.44.672

Het beloningsbeleid:
De bestuursleden van het MKF ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

ANBI

Het Fonds heeft een ANBI-status. Dit betekent dat een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.

Jaarrekening

Back To Top