Skip to content

1. a. het ondersteunen van HOOFD-HALS-projecten, voor zover betrekking hebbende op gelaryngectomeerden die niet uit de jaarlijkse inkomsten bekostigd kunnen worden;

b. het bevorderen en/of ondersteunen van onderzoek dat voor gelaryngectomeerden van belang kan zijn;

c. het bevorderen van nationale, casu quo internationale samenwerking ten aanzien van het hiervoor genoemde onderzoek en voorts al datgene wat voor het vorenstaande bevorderlijk is;

d. en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.

2. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Back To Top