Skip to content

De patiëntenvereniging HOOFD-HALS leidt vrijwilligers op om bij beroepsgroepen zoals EHBO’ers, brandweerlieden, ambulancepersoneel, logopedisten en verpleegkundigen voorlichting te geven. Rob van Meurs is één van deze voorlichters. Van oudsher betreft dit voorlichting over verzorging en zuurstoftoediening bij gelaryngectomeerden. De vereniging is bezig de voorlichting uit te breiden naar een aantal andere vormen van hoofd-halskanker.

Rob van Meurs

Nadat in juni 2001 bij mij het strottenhoofd met stembanden was verwijderd, ging ik in 2002 als ervaringsdeskundige, met een koffer vol voorlichtingsmateriaal op pad. Wat wij doen kan levens redden, want we leren ze bijvoorbeeld hoe zuurstof bij gelaryngectomeerden toegediend moet worden. Elk District heeft voorlichters die de opdrachten in de eigen omgeving vervullen.

Goed opgeleid

Naast gastlessen bij de EHBO en de opleiding voor de verzorgenden of (thuis)verpleegkundigen vinden we ook een dankbaar gehoor bij de studenten logopedie. Dat een stembandloze zelf de voorlichting geeft, maakt dat de toehoorders zich extra betrokken voelen.

We gebruiken een PowerPointpresentatie en we hebben onder andere stemprotheses, een electrolaryncx (versterker bij een spraakmethode) en een larkel (hulpmiddel om met een halsstoma te kunnen zwemmen) bij ons. Alle voorlichters worden goed opgeleid en volgen geregeld bijscholing. Met als resultaat dat de gegeven voorlichting goed overkomt en door de positieve verhalen erover worden we steeds vaker uitgenodigd voor het geven van een gastles.

Bij het district Midden-Brabant, waar ik als voorlichter actief ben, begonnen we 15 jaar geleden met twee of drie opdrachten per jaar. Nu is het district in twee secties verdeeld en zijn er vier voorlichters actief. Wij gaan met twee voorlichters per opdracht op pad, zodat we elkaar kunnen aanvullen en steunen. Iedere sectie vervult nu tussen de 15 tot 20 gastlessen per jaar.

Daarnaast bemannen voorlichters voor de vereniging HOOFD-HALS een stand op beurzen, waar foldermateriaal beschikbaar is en informatie wordt gegeven over kanker in het hoofd hals gebied en de gevolgen ervan, zoals bijvoorbeeld laryngectomie.

Vragen

Bij EHBO is de beademing het belangrijkste thema. De verschillen tussen mond-op-mondbeademing en mond-op-hals-beademing behandelen we uitvoerig.

Bij verpleegkundigen en ambulancepersoneel besteden we aandacht aan hulpmiddelen bij zuurstoftoediening. Deze hulpmiddelen kunnen op enig moment levensreddend zijn.

Bij de logopedie opleiding komen spraakmethodes aan de orde.

Bij alle groepen bespreken we reuk-, smaak- en slikklachten.

Natuurlijk wisselen we ook veel informatie uit en leren van elkaar. Elke vrijwilliger brengt de eigen ervaring mee. Bijvoorbeeld het kunnen slikken is per persoon zeer verschillend. De een moet het met sondevoeding doen, de ander met zachte voeding en weer een ander kan vrijwel alles eten als het maar in kleine stukjes wordt gesneden.

Doel van alle voorlichting is dat jij als dat nodig is zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt.

Back To Top