Skip to content

Doelstelling Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC )

Er wordt veel onderzoek gedaan om de behandeling van hoofd-halskanker te verbeteren. Onderzoeksvoorstellen worden ingediend bij diverse organisaties zoals Zon MW en het KWF.

Een van de voorwaarden is dat een onderzoeksvoorstel óók door patiënten wordt beoordeeld. Deze taak is ondergebracht bij de Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC) onder voorzitterschap van Dr Maarten de Boer, gepensioneerd Hoofd-Halschirurg. In deze commissie zitten ervaringsdeskundigen met affiniteit voor wetenschappelijk onderzoek. Zij kunnen onderzoeksprojecten beoordelen en worden hierin opgeleid door de NFK en PGO-Support.

Als de WAC het onderzoek ondersteunt dan volgt er een ondersteuningsbrief vanuit de patiëntenvereniging PVHH.

Ook adviseert de commissie het bestuur van het Michel Keijzer Fonds. Het MKF financiert nationale en internationale projecten die hoofd-halspatiënten ondersteunen.

Samenwerking tussen wetenschap en praktijk

De WAC belegt ook bijeenkomsten waar wetenschappelijke onderzoekers, WAC leden en afgevaardigden uit de PVHH kunnen kennismaken met elkaars werk. Doel van deze bijeenkomsten is te komen tot meer samenhang tussen overeenkomstig onderzoek uit de verschillende centra en samenwerking daartussen te stimuleren. 

Werkgroep wetenschappelijk onderzoek NFK

De voorzitter van de WAC maakt deel uit van de werkgroep wetenschappelijk onderzoek van de NFK. Hierin zitten vertegenwoordigers van alle bij de NFK aangesloten patiëntenverenigingen en worden ervaringen uitgewisseld en tumorsoort-overstijgend onderzoek beoordeeld.

Vacature

De WAC  is altijd op zoek naar ervaringsdeskundigen (patiënten) die hierin zitting willen nemen. Saskia van Erven is een van deze ervaringsdeskundigen. Je leest hier een uitgebreid interview met Saskia van Erven

Nieuwsgierig? Kijk op de vacatures: Lid wetenschappelijke advies commissie | PVHH

Back To Top