skip to Main Content

De verenigingsraad is het hoogste besluitvormende orgaan van de Vereniging.

De raad heeft 20 leden, 12 afgevaardigden van de 12 regionale afdelingen en 8  van het Algemeen Bestuur.  Deze Raad komt tweemaal per jaar bijeen. In het voorjaar en najaar. Het bestuur legt in de Raad verantwoording af voor het gevoerde beleid en vraagt toestemming voor nieuwe plannen.

Lees hieronder de verslagen:

Verslag Verenigingsraad oktober 2022

Verslag Verenigingsraad april 2022 

Verslag Verenigingsraad april 2021 

Back To Top