Skip to content

Wij werken samen met andere en overkoepelende patiëntenorganisaties die zich direct of indirect inzetten voor de zorg van patiënten en hun naasten of die die zorg financieel of anderszins ondersteunen.

NFK

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (KPO’s), een samenwerkingsverband van 20 KPO’s.

www.nfk.nl

KWF

Koningin Wilhelmina Fonds, ondersteunt financieel de NFK en via deze federatie de KPO’s. Onlangs is een nieuwe overeenkomst gesloten tussen KWF en NFK, zie NFK-KWF overeenkomst

www.kwf.nl

PGO-support

Organisatie die patiënten- en cliëntenorganisaties ondersteunt, o.a. door het verzorgen van cursussen.

www.pgosupport.nl

Fonds PGO

Fonds voor Patiënten en Gehandicapten Organisaties, een overheidsinstelling die subsidie verstrekt aan patiëntenorganisaties.

Kanker.nl

Kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, patiëntenbeweging Levenmetkanker en IKNL (kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg). De organisatie bundelt informatie, ervaringskennis en ondersteuningsaanbod rond kanker op één plek en biedt die digitaal aan.

www.kanker.nl

Back To Top