skip to Main Content

Bijeenkomsten

Dag beste mensen,

District Deventer van de Patiëntenvereniging HOOFD-HALS bestaat uit een groep mensen met verschillende vormen van kanker in het hoofd-halsgebied. Veel van de bezoekers kampen met stem- problemen en/of hebben moeite met de voedselinname. Bij de bijeenkomsten van District Deventer wordt daar rekening mee gehouden. Ook partners ervaren de bijeenkomsten als waardevol, juist vanwege de contacten met andere partners. Dikwijls worden tips uitgewisseld over de hulpmiddelen of recepten of andere trucs om het eten makkelijker te maken. Zo maken we de bijeenkomsten voor iedereen toegankelijk.

De data voor het komende jaar zijn:

2 september 2023 en 4 november. Noteert u alvast deze data!

We hopen alles normaal te kunnen regelen en wensen u een goed zomerseizoen toe!

Locatie

Wij houden onze districtsbijeenkomsten in Restaurant en Zalencentrum ‘De Lindeboom’,
Lindeboomseweg 1a, 7433 BH Schalkhaar.
Aanvangstijd: 11.00 uur.

Contact

Een-op-een-contact

Patiëntenvoorlichter voor mensen die een laryngectomie ondergaan:

Gerard Koetsier
06-42056180
gerard.koetsier@home.nl

Voor alle andere vormen van kanker in het hoofd-halsgebied:

Marijke Baks
06- 1855 1299
w-m@baksbv.nl

Districtsbijeenkomsten

Joke Bakker-Stok
0570-628032
jocoba2008@live.nl

Bestuur Deventer

Nancy Braam, Voorzitter
06-28891796
n_braam-roos@hotmail.com

Joke Bakker-Stok, secretaris/Penningmeester
jocoba2008@live.nl

Coen Bakker, lid
jocoba2008@live.nl

Back To Top