skip to Main Content

Graag laten we u weten dat er twee interessante themabijeenkomsten gepland staan: op dinsdagmiddag 8 maart in het UMCU en op vrijdagmiddag 11 maart in het UMCG.

Gezien de onzekere coronaperiode en onduidelijkheid over wat tegen die tijd mogelijk is, vragen we u alvast de datum in uw agenda te noteren. Zodra er meer bekend is over wat kan en mag (bij elkaar komen?) informeren we u nader.

THEMABIJEENKOMST 8 MAART IN HET UMCU: Late radiatieschade

Patiëntenvereniging HOOFD-HALS (PVHH) en de Utrechtse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren organiseren op dinsdagmiddag 8 maart gezamenlijk een informatiemiddag over late radiatieschade, het voorkomen van deze schade, de behandeling van deze schade en de gevolgen van de schade op het dagelijks leven. Ook komen ervaringsdeskundigen aan het woord. De middag staat in het teken van het uitwisselen van ervaringen tussen en met lotgenoten en zorgprofessionals.

De bijeenkomst is gepland in het UMC Utrecht en is ook digitaal te volgen. Omdat we niet weten wat de coronamaatregelen zijn, sturen wij u alvast een voorlopige uitnodiging. Zodra we meer weten, zullen we u opnieuw informeren.

U kunt zich alvast aanmelden door een mail te sturen naar themamiddagUMCU@pvhh.nl onder vermelding van uw naam en het aantal personen.
Bellen kan ook: 030-2321483

Wij hopen u te mogen ontvangen op deze interessante middag.

Dhr. Rob Burdorf                                        Prof.dr. Remco de Bree
Patiëntenvereniging HOOFD-HALS      Hoofd-Hals Chirurgische Oncologie, UMCU

Programma

13.00 Inloop met koffie en wat lekkers
13.30 Welkomstwoord en introductie
13:40 Voorkomen van late radiatieschade (=bestralingsschade) door Ernst Smid, radiotherapeut
13.55 Osteoradionecrose (= het afsterven van het bot door bestraling ) door Francois Dieleman, kaakchirurg/hoofd-halschirurg
14.10 De dysfunctionele larynx (= schade in het strottenhoofd waardoor er problemen zijn met het slikken en/of spreken) en chirurgie na radiotherapie door Weibel Braunius, KNO-arts/hoofd-halschirurg
14.25 Hyperbare zuurstoftherapie (= een behandeling waarbij het zuurstofgehalte in het bloed wordt verhoogd.Hierdoor genezen wonden sneller) door Tom Schneider van de Da Vinci kliniek
14.40 Pauze
15.00 Wat kan de patiëntenvereniging betekenen voor de (ex)-patiënt? door Rob Burdorf, voorzitter PVHH
15:15 Patiëntervaring 1
15.30 Patiëntervaring 2
15:45 Vragen en discussie
16:00 – 17.00 Afsluiting met een hapje en een drankje

Themabijeenkomst 11 maart in het UMCG: Omgaan met veranderingen na hoofd-halskanker

Op vrijdagmiddag 11 maart organiseren Patiëntenvereniging HOOFD-HALS (PVHH) en Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren van het UMCG gezamenlijk een informatiemiddag over het omgaan met de veranderingen na hoofd-halskanker. Zorgprofessionals en ook ervaringsdeskundigen komen aan het woord. In de pauzes is er gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen tussen en met lotgenoten en zorgprofessionals.

De bijeenkomst is gepland in het UMCG en is ook digitaal te volgen. Omdat we niet weten wat de coronamaatregelen zijn sturen wij u alvast een voorlopige uitnodiging. Zodra we meer weten zullen we opnieuw informeren.

U kunt zich alvast aanmelden door een mail te sturen naar themamiddagUMCG@pvhh.nl onder vermelding van uw naam en het aantal personen.
Bellen kan ook: 030-2321483

Voorlopig Programma:

13.15 Inloop en informatiemarkt
13.45 Welkom. dagvoorzitter Jan Wedman
14.00 Omgaan met verandering in spreken en eten’. Renske de Vries, logopedist UMCG.
14.20 Vragen
14.25 De psychosociale impact van Hoofd Hals kanker – omgaan met verandering. Jesmin Poelstra, medisch maatschappelijk werker UMCG.
14.45 Vragen
14.50 Pauze en informatiemarkt
15.20 Leven na kanker: mogelijkheden voor de patiënt. Gyuri Halmos, KNO arts, en Bianca Kruize, voorzitter PVHH district Groningen-Drenthe
15.55 Vragen
16.05 Afsluiting en borrel

Back To Top
NieuwsbriefMis geen update, schrijf je in voor de nieuwsbrief