skip to Main Content

De Patiëntenvereniging HOOFD-HALS organiseert samen met het UMC Utrecht en het UMG Groningen twee themabijeenkomsten: op dinsdag 20 september (Utrecht) en op vrijdag 23 september (Groningen). Deze themabijeenkomsten passen prima binnen de Make Sense Campagne die altijd in de derde week van september plaats vindt.

Noteer vast in je agenda:

  • Dinsdagmiddag 20 september themabijeenkomst UMC Utrecht: late radiatieschade
  • Vrijdagmiddag 23 september  themabijeenkomst UMC Groningen: omgaan met veranderingen na hoofd-halskanker

We zullen je in de nieuwsbrief nr. 71 van juli informeren over hoe je je (opnieuw) kunt aanmelden. Ontvang je de nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte!

Themabijeenkomst 20 september in het UMC Utrecht: Late radiatieschade

Programma
Patiëntenvereniging HOOFD-HALS (PVHH) en de Utrechtse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren organiseren op dinsdagmiddag 20 september gezamenlijk een informatiemiddag over late radiatieschade, het voorkomen van deze schade, de behandeling van deze schade en de gevolgen van de schade op het dagelijks leven. Ook komen ervaringsdeskundigen aan het woord. De middag staat in het teken van het uitwisselen van ervaringen tussen en met lotgenoten en zorgprofessionals.

De bijeenkomst is gepland in het UMC Utrecht en is ook digitaal te volgen.

13.00 Inloop met koffie en wat lekkers
13.30 Welkomstwoord en introductie
13:40 Voorkomen van late radiatieschade (=bestralingsschade) door Ernst Smid, radiotherapeut
13.55 Osteoradionecrose (= het afsterven van het bot door bestraling ) door Francois Dieleman, kaakchirurg/hoofd-halschirurg
14.10 De dysfunctionele larynx (= schade in het strottenhoofd waardoor er problemen zijn met het slikken en/of spreken) en chirurgie na radiotherapie door Weibel Braunius, KNO-arts/hoofd-halschirurg
14.25 Hyperbare zuurstoftherapie (= een behandeling waarbij het zuurstofgehalte in het bloed wordt verhoogd. Hierdoor genezen wonden sneller) door Tom Schneider van de Da Vinci kliniek
14.40 Pauze
15.00 Wat kan de patiëntenvereniging betekenen voor de (ex)-patiënt? door Rob Burdorf, voorzitter PVHH
15:15 Patiëntervaring 1
15.30 Patiëntervaring 2
15:45 Vragen en discussie
16:00 – 17.00 Afsluiting met een hapje en een drankje

We zien je graag op 20 september!

Themabijeenkomst 23 september in het UMC Groningen: Omgaan met veranderingen na hoofd-halskanker 

Op vrijdag 23  september organiseren Patiëntenvereniging HOOFD-HALS (PVHH) en Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren van het UMC Groningen gezamenlijk een informatiemiddag over het omgaan met de veranderingen na hoofd-halskanker. Zorgprofessionals en ook ervaringsdeskundigen komen aan het woord. In de pauzes is er gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen tussen en met lotgenoten en zorgprofessionals.

De bijeenkomst is gepland in het UMC Groningen en is ook digitaal te volgen.

Voorlopig Programma:

13.15 Inloop en informatiemarkt
13.45 Welkom. dagvoorzitter Jan Wedman
14.00 Omgaan met verandering in spreken en eten’. Renske de Vries, logopedist UMCG.
14.20 Vragen
14.25 De psychosociale impact van Hoofd Hals kanker – omgaan met verandering. Jesmin Poelstra, medisch maatschappelijk werker UMCG.
14.45 Vragen
14.50 Pauze en informatiemarkt
15.20 Leven na kanker: mogelijkheden voor de patiënt. Gyuri Halmos, KNO arts, en Bianca Kruize, voorzitter PVHH district Groningen-Drenthe
15.55 Vragen
16.05 Afsluiting en borrel

Back To Top
Wij zijn geraakt door hoofd-halstumoren maar nog steedsONS-SELFIE!

4 februari Wereldkankerdag

NieuwsbriefMis geen update, schrijf je in voor de nieuwsbrief