Skip to content

ANBI-status Patiëntenvereniging HOOFD-HALS

De Patiëntenvereniging HOOFD-HALS (PVHH) heeft een ANBI-status. Dit betekent dat een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.

In het kader van de transparantie publiceren we onderstaande gegevens.

Naam: Patiëntenvereniging HOOFD-HALS

RSN of Fiscaal nummer: 801426777B01

Contactgegevens
Postbus 13
3500 AA Utrecht
Telefoonnummer: 030 – 232 1483

Voor onze vereniging is met de Belastingdienst ook een Groepsbeschikking afgesproken in 2018 die voor alle onderstaande onderdelen geldt vanaf 1-1-2018.

RSIN/Fiscaalnummer Statutaire naam Vestigingsplaats

801426777 Patiëntenvereniging Hoofd-Hals Utrecht
810544672 Stichting Michel Keijzerfonds Utrecht
811305831 District Nijmegen van de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals Oss
811547280 District West Brabant-Zeeland van de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals Etten-Leur
811654436 District Midden Brabant van de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals Valkenswaard
812002647 District Deventer van de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals Apeldoorn
815106646 District Amsterdam van de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals Almere
815735728 District Limburg van de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals Born
816214025 District Friesland van de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals Tzum
816226751 District Kring Groningen, Drenthe en Noordwest Overijssel
van de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals Emmen
816574169 District Kring Den Haag van de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals Zoetermeer
816856023 District Rijnmond van de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals Krimpen aan den IJssel
850248243 District Midden Nederland van de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals Amersfoort
857231418 District Noord-Holland Noord van de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals Heerhugowaard

Voor alle vorengenoemde verenigingen gelden de op deze website geplaatste documenten of onderstaande vereisten in het kader van het beloningsbeleid en beleid en financiële verantwoording. De districten zijn daarbij opgenomen in de jaarverslagen van de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals.
De Vereniging Klankbord is met ingang per 31-12-2020 financieel gefuseerd met de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals.

Akte van juridische fusie PVHH
De Akte van juridische fusie kun je hier inzien.

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden
Zie Organisatie: Patiëntenvereniging HOOFD-HALS

Beloningsbeleid
De bestuursleden van PVHH ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Voor de werknemers geldt de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Beleid en financiële verantwoording
Zie voor het meest recent Jaarverslag en Financieel Jaarrapport (zoals vastgesteld in de laatste vergadering van de Verenigingsraad) het overzicht van de Jaarverslagen.

Back To Top