skip to Main Content

Het MKF (Michel Keijzer Fonds) is een fonds dat gelieerd is aan de PVHH. Het bestuur van het MKF bestaat uit de voorzitter en de penningmeester van de PVHH, de voorzitter van de raad van Advies van de PVHH alsmede uit een door de Verenigingsraad gekozen lid van de PVHH.

Ontstaan van het Michel Keijzer Fonds

Michel Keijzer (1913 – 1993) liet na zijn overlijden een enorm vermogen na aan de – toen nog – Nederlandse Stichting voor Gelaryngectomeerden (NSvG) en de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds.

Hij was eigenaar van de Bonaparte tapijtenfabriek, een onderneming die in de jaren 70 en 80 erg bekend was en zelfs reclame op tv maakte. Bij leven bestelde hij nauwelijks hulpmiddelen maar ‘meneer Keizer’ belde wel regelmatig met de vereniging. Hij was uiterst vriendelijk en erg geïnteresseerd in wat de vereniging deed voor patiënten. Na enige tijd ontstond er een goede band tussen hem en de vereniging.

Zijn woonhuis in Hilversum liet hij na aan zijn huishoudster … Michel Keijzer bleek nooit getrouwd te zijn geweest.

De erfenis bestond hoofdzakelijk uit een groot aandelenpakket en een appartement in Doorn en bedroeg in totaal meer dan 3 miljoen gulden. De notaris van toen – Mr. Meijer sr. – was een bekwaam adviseur. Het bestuur van de NSvG besloot het totale bedrag in een fonds onder te brengen dat de naam ‘Michel Keijzer Fonds’ (MKF) zou krijgen. In december 1998 vond de officiële oprichting van het MKF plaats.

Sindsdien is tweemaal een bedrag uit een nalatenschap in het MKF gestort. Met dit fonds worden nationale en internationale projecten gefinancierd die hoofd-halspatiënten ondersteunen. Zo loopt er sinds 2020 een groot onderzoek via het Radboud MC naar slikrevalidatie onder hoofd-halspatiënten. Dit wordt volledig gefinancierd vanuit het MKF.

Het vermogen wordt gevormd door de nalatenschap van Michel Keijzer, maar ook door:

 1. opbrengsten van de activiteiten van de stichting;
 2. erfstellingen, legaten en schenkingen;
 3. subsidies en bijdragen;
 4. revenuen van het vermogen; en
 5. eventuele andere baten.

Je kunt de folder Doneren en Nalaten hier downloaden.

Doelstelling Michel Keijzer Fonds

1. a. het ondersteunen van HOOFD-HALS-projecten, voor zover betrekking hebbende op gelaryngectomeerden die niet uit de jaarlijkse inkomsten bekostigd kunnen worden;

b. het bevorderen en/of ondersteunen van onderzoek dat voor gelaryngectomeerden van belang kan zijn;

c. het bevorderen van nationale, casu quo internationale samenwerking ten aanzien van het hiervoor genoemde onderzoek en voorts al datgene wat voor het vorenstaande bevorderlijk is;

d. en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.

2. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Onderzoek UMCU en MUMC+ gesteund door MKF

Samen met een vertegenwoordiger van de Wetenschappelijke Advies Commissie koos het bestuur van het MKF voor subsidiëring van onderstaand onderzoek voor de periode van twee jaar. Het bestuur beveelt deelname aan dit onderzoek uiteraard aan!

Onderzoekers van het UMCU en MUMC+ ontvangen subsidie Michel Keijzer Fonds voor onderzoeksvoorstel “Weg met de preventieve PEG?”

Chemotherapie en bestraling op het hoofd-halsgebied geeft vaak tijdelijk problemen met eten. Door de tumor en de bijwerkingen is regelmatig sondevoeding nodig. Sondevoeding kan worden gegeven door een sonde (slangetje) via de neus naar de maag (neus-maagsonde). Als langere tijd sondevoeding nodig is, kan het ook door een sonde direct in de maag via de buikwand (PEG of PRG) worden gegeven.
Onderzoekers van het UMC Utrecht en Maastricht UMC+ hebben onderzocht voor wie een PEG of PRG het meest geschikt zou zijn.

Leden van het onderzoeksteam, bestaande uit Remco de Bree (UMCU), Annemieke Kok (UMCU), Frank Hoebers (Maastro Clinic) en Rianne Willemsen (MUMC+), kregen de subsidie om hulpmiddelen te ontwikkelen. Deze hulpmiddelen gaan helpen om de keuze te maken tussen de soort sonde (neus-maagsonde of PEG/PRG). De hulpmiddelen bestaan uit informatiekaarten en video’s met informatie over de voor- en nadelen van elke soort sonde. Dit helpt de patiënt en zorgverlener om de best passende keuze te maken. Halverwege 2022 zal gestart worden met dit project waarbij aan patiënten gevraagd wordt mee te denken.

Wilt u meer weten over dit project?
Stuur een mail naar Annemieke Kok, diëtist-onderzoeker: a.kok-4@umcutrecht.nl

Foto: Annemieke Kok (links), diëtist-onderzoeker van het UMC Utrecht en Rianne Willemsen (rechts), arts-onderzoeker van het Maastricht UMC+ gaan samen hulpmiddelen ontwikkelen om patiënten en zorgverleners te helpen samen de beste keuze over de soort sonde te maken.

Bestuur Michel Keijzer Fonds

 1. Voorzitter,
  R.A. Burdorf
 2. Secretaris/Penningmeester
  T.T.N. Bex
 3. Lid
  J. Rozendaal
 4. Lid
  Prof. dr. H.A.M. Marres
 5. Adviseur
  Prof. dr. P. van den Broek

Statuten Michel Keijzer Fonds

De statuten van het Michel Keijzer Fonds.

RSIN of Fiscaal nummer : 8105.44.672

Het beloningsbeleid:
De bestuursleden van het MKF ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

ANBI

Het Fonds heeft een ANBI-status. Dit betekent dat een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.

Meer informatie over het beleid, de doelstellingen en de ANBI-status van het Michel Keijzer Fonds vind je hier

Jaarrekening

Back To Top
NieuwsbriefMis geen update, schrijf je in voor de nieuwsbrief