Skip to content

Als je arts het behandelvoorstel met je heeft besproken, heb je misschien behoefte aan een tweede deskundige mening. Dit kan soms meer helderheid geven en je meer zekerheid bieden over alles wat je moet ondergaan. Je kunt er dan voor kiezen om een second opinion in een ander ziekenhuis aan te vragen. Wend je voor een second opinion tot een gerenommeerde specialist in één van de centra van de Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren (NWHHT). Een second opinion vraag je aan via je huisarts of medisch specialist. Het is goed je medisch specialist hierbij te betrekken zodat de specialist waarbij je voor een second opinion komt alle relevante informatie heeft. Er hoeven dan zo min mogelijk aanvullende onderzoeken (zoals bijvoorbeeld CT of MRI) opnieuw gedaan te worden.

Het vragen om een second opinion is heel normaal en de arts zal hier zonder problemen aan meewerken. Hulpverleners en zorgverzekeraars zijn prima op de hoogte van jouw rechten als patiënt. In de meeste gevallen vergoedt de zorgverzekeraar een second opinion, maar bij veel verzekeraars moet de aanvraag aan bepaalde regels voldoen. Goed om dat vooraf te controleren.

Meer Informatie

Wat is een second opinion? Hoe vraag je die aan? Hoe verloopt zo’n proces? Wat doe je bij een afwijkend tweede advies? Krijg ik het vergoed? Op al die vragen is antwoord te vinden op de website van Patiëntenfederatie Nederland. De Patiëntenfederatie heeft ook een E-book uitgegeven met nog meer informatie en tips. Zo kun je je goed op het gesprek met de eerste behandelaar voorbereiden.
Het is altijd belangrijk dat een behandeling past bij jou en bij je leven. Het E-boek geeft concreet aan hoe je op een goede manier samen met je zorgverlener kunt beslissen over de beste behandeling voor jou. Een tweede mening kan hierbij helpen. Maar als je echt samen met je zorgverlener over de volgende stappen kunt beslissen, is zo’n tweede mening soms niet meer nodig. Of beslis er samen over.

Wend je voor een second opinion tot een gerenommeerde specialist in één van de centra van de Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren (NWHHT).
In het HOOFD-HALS magazine nr. 19 lees je een artikel over ervaringen van patiënten met Second Opinion.

Back To Top