Skip to content

Wat is goede zorg?

De kankerpatiëntenorganisaties en de medische beroepsverenigingen hebben samen beschreven wat goede kankerzorg is. Je kunt daar alles over lezen in de Zorgstandaard Kanker.

De Zorgstandaard Kanker in het kort

In de Zorgstandaard staat wat goede kankerzorg is en hoe je die kunt verbeteren.  Zo weet je wat je mag verwachten van de zorg. In de Zorgstandaard staat onder andere:

  • dat jij en het ziekenhuis samen een zorgplan opstellen met afspraken over jouw behandeling
  • dat een team van verschillende specialisten jouw situatie moet bespreken
  • welke deskundigheid in het ziekenhuis aanwezig moet zijn
  • welke voorzieningen het ziekenhuis moet hebben, bijvoorbeeld een intensive care

De kwaliteit van kankerzorg moet goed zijn. Dat is het doel van de streefnormen in de Zorgstandaard Kanker.

De patiëntenvereniging denkt mee over goede zorg

Patiëntenvereniging HOOFD-HALS denkt mee over goede zorg. Dit vinden we belangrijk. Omdat de kwaliteit van leven van patiënten met hoofd-halskanker na de behandelingen vaak verandert. Je kunt moeite krijgen met spreken, eten en drinken. En ook je uiterlijk kan veranderen. Ook kun je merken dat de behandeling gevolgen heeft voor hoe je je voelt. En hoe je omgang met anderen verandert.

Daarom houden wij goed contact met de behandelcentra en denken en praten mee over verbeteringen in de zorg voor mensen met hoofd-halskanker.

Brochure Goede zorg voor mensen met kanker in het hoofd-halsgebied: kwaliteitscriteria gezien vanuit de patiënt

Back To Top