skip to Main Content

District West-Brabant en Zeeland is een van de twaalf Districten van de Patiëntenvereniging HOOFD-HALS.

 

Districtsbijeenkomsten

Om lotgenotencontact binnen onze regio te realiseren houden wij een aantal bijeenkomsten per jaar. Deze bijeenkomsten hebben in het algemeen een sociaal, informatief gezelligheidskarakter met een drankje en een hapje.

Soms nodigen we een spreker uit voor een presentatie over een algemeen of actueel thema of over een onderwerp dat met laryngectomie te maken heeft.

Bevordering lotgenotencontact, voorlichting, belangenbehartiging en informatie-uitwisseling zijn de doelen, die zowel de Patiëntenvereniging HOOFD-HALS als ook ons District nastreeft.

Inloopbijeenkomsten

Elk jaar organiseert de regionale contactpersoon drie kleinschalige inloopbijeenkomsten bij inloophuis Het Getij in Bergen op Zoom: in voorjaar, zomer en najaar, op een dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur. Gemiddeld komen er vier à vijf (ex)patiënten, soms met hun partner erbij.

De bijeenkomsten worden gevuld met het uitwisselen van ervaringen over behandelingen, eetproblemen, spraakproblemen en alles wat verder in de praktijk van het dagelijks leven na een ingreep in het hoofd-halsgebied aan de orde komt. Iedereen krijgt wel een goede tip en het delen van het eigen verhaal met lotgenoten lucht vaak enorm op. Ook deze bijeenkomsten zijn bedoeld om elkaar tot steun te zijn.

Locatie districtsbijeenkomsten

Kerkring 22, 4791 HG Klundert
Aanvang: 11.00 uur

Locatie inloopbijeenkomsten

Inloophuis Het Getij
Westersingel 7, 4611 HR, Bergen op Zoom
Aanvang: 10.00 uur.

Contact

Een-op-een-contact

Patiëntenvoorlichters voor mensen die een laryngectomie ondergaan:

Peter Koning
0118-417839
lpkoning@zeelandnet.nl

Voorlichter/contactpersoon voor alle andere vormen van kanker in het hoofd-halsgebied:

Eline Koper
0164-615610 / 06-10502251
elinekoper@gmail.com

Districtsbijeenkomsten

Corrie van Ham–van Wensen
corrievanham@live.nl

Bestuur West-Brabant & Zeeland

Corrie van Ham–van Wensen, waarnemend voorzitter, tevens penningmeester
corrievanham@live.nl

Eline Koper
contactpersoon, correspondentie leden
0164-615610 / 06 10502251
elinekoper@gmail.com

Annie Endepoel, ondersteuner financiële administratie
aendepoel@rodekruis.nl

Agenda


West-Brabant & Zeeland: districtsbijeenkomst

5 september 2023 11:00 - 15:00

West-Brabant & Zeeland: districtsbijeenkomst

7 november 2023 11:00 - 15:00

West-Brabant & Zeeland: kerstbijeenkomst

12 december 2023 11:00 - 15:00

Back To Top