Skip to content

District West-Brabant en Zeeland is een van de twaalf Districten van de Patiëntenvereniging HOOFD-HALS.

 

Districtsbijeenkomsten

Om lotgenotencontact binnen onze regio te realiseren houden wij een aantal bijeenkomsten per jaar. Deze bijeenkomsten hebben in het algemeen een sociaal, informatief gezelligheidskarakter met een drankje en een hapje.

Soms nodigen we een spreker uit voor een presentatie over een algemeen of actueel thema of over een onderwerp dat met laryngectomie te maken heeft.

Bevordering lotgenotencontact, voorlichting, belangenbehartiging en informatie-uitwisseling zijn de doelen, die zowel de Patiëntenvereniging HOOFD-HALS als ook ons District nastreeft.

Inloopbijeenkomsten

Elk jaar organiseert de regionale contactpersoon kleinschalige inloopbijeenkomsten.

De bijeenkomsten worden gevuld met het uitwisselen van ervaringen over behandelingen, eetproblemen, spraakproblemen en alles wat verder in de praktijk van het dagelijks leven na een ingreep in het hoofd-halsgebied aan de orde komt. Iedereen krijgt wel een goede tip en het delen van het eigen verhaal met lotgenoten lucht vaak enorm op. Ook deze bijeenkomsten zijn bedoeld om elkaar tot steun te zijn.

Locatie districtsbijeenkomsten

Kerkring 22, 4791 HG Klundert
Aanvang: 11.00 uur

Locatie inloopbijeenkomsten

Een nieuwe locatie is op dit moment nog niet bekend.

Contact

Een-op-een-contact

Patiëntenvoorlichters voor mensen die een laryngectomie ondergaan:

Peter Koning
0118-417839
lpkoning@zeelandnet.nl

Voorlichter/contactpersoon voor alle andere vormen van kanker in het hoofd-halsgebied:

Eline Koper
0164-615610 / 06-10502251
elinekoper@gmail.com

Districtsbijeenkomsten

Corrie van Ham–van Wensen
corrievanham@live.nl

Bestuur West-Brabant & Zeeland

Corrie van Ham–van Wensen, waarnemend voorzitter, tevens penningmeester
corrievanham@live.nl

Eline Koper
contactpersoon, correspondentie leden
0164-615610 / 06 10502251
elinekoper@gmail.com

Annie Endepoel, ondersteuner financiële administratie
aendepoel@rodekruis.nl

Agenda

West-Brabant & Zeeland: bijeenkomst

5 maart 2024 11:00 - 15:00

West-Brabant & Zeeland: bijeenkomst

7 mei 2024 11:00 - 15:00


West-Brabant & Zeeland: bijeenkomst met flim

10 september 2024 11:00 - 15:00

West-Brabant & Zeeland: kerstbijeenkomst

17 december 2024 11:00 - 15:00

Back To Top