skip to Main Content

District West-Brabant en Zeeland is een van de twaalf Districten van de Patiëntenvereniging HOOFD-HALS.

 

Districtsbijeenkomsten

Om lotgenotencontact binnen onze regio te realiseren houden wij een aantal bijeenkomsten per jaar. Deze bijeenkomsten hebben in het algemeen een sociaal, informatief gezelligheidskarakter met een drankje en een hapje.

Soms nodigen we een spreker uit voor een presentatie over een algemeen of actueel thema of over een onderwerp dat met laryngectomie te maken heeft.

Bevordering lotgenotencontact, voorlichting, belangenbehartiging en informatie-uitwisseling zijn de doelen, die zowel de Patiëntenvereniging HOOFD-HALS als ook ons District nastreeft.

Inloopbijeenkomsten

Elk jaar organiseert de regionale contactpersoon drie kleinschalige inloopbijeenkomsten bij inloophuis Het Getij in Bergen op Zoom: in voorjaar, zomer en najaar, op een dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur. Gemiddeld komen er vier à vijf (ex)patiënten, soms met hun partner erbij. De bijeenkomsten worden gevuld met het uitwisselen van ervaringen over behandelingen, eetproblemen, spraakproblemen en alles wat verder in de praktijk van het dagelijks leven na een ingreep in het hoofd-halsgebied aan de orde komt. Iedereen krijgt wel een goede tip en het delen van het eigen verhaal met lotgenoten lucht vaak enorm op. Ook deze bijeenkomsten zijn bedoeld om elkaar tot steun te zijn.

Locatie districtsbijeenkomsten

Kerkring 22, 4791 HG Klundert
Aanvang: 11.00 uur

Locatie inloopbijeenkomsten

Inloophuis Het Getij
Westersingel 7, 4611 HR, Bergen op Zoom
Aanvang: 10.00 uur.

Contact

Een-op-een-contact

Patiëntenvoorlichters voor mensen die een laryngectomie ondergaan:

Peter Koning
0118-417839
lpkoning@zeelandnet.nl

Voorlichter/contactpersoon voor alle andere vormen van kanker in het hoofd-halsgebied:

Eline Koper
0164-615610
elinekoper@gmail.com

Districtsbijeenkomsten

Frans Gelissen
0114-314510
districtwbz@pvhh.nl

Bestuur West-Brabant en Zeeland

Corrie van Ham–Wensen, waarnemend voorzitter, tevens penningmeester
corrievanham@live.nl

Frans Gelissen, secretaris
districtwbz@pvhh.nl

Riet Dekkers-Buurstee, lid
pietdekkers01@home.nl

Anneke Bosters-Koolen, lid
Tel.: 0167-503040

Agenda

Vrijwilligersdag

10 juni 2022 10:00 - 16:00
Hoofd-Hals-Vaartocht De Schuttevaer

3 augustus 2022 10:00 - 14:00


Make Sense Campagne 2022

19 september 2022 - 23 september 2022 Hele dag

Themabijeenkomst UMC Utrecht

20 september 2022 13:00 - 17:00

Themabijeenkomst UMC Groningen

23 september 2022 13:00 - 17:00

Landelijke Ontmoetingsdag

8 oktober 2022 09:30 - 16:00

Back To Top
Wij zijn geraakt door hoofd-halstumoren maar nog steedsONS-SELFIE!

4 februari Wereldkankerdag

NieuwsbriefMis geen update, schrijf je in voor de nieuwsbrief