Skip to content

Gebitszorg

Voor de behandeling van hoofd-hals kanker wordt veel gebruik gemaakt van bestralingen, soms gecombineerd met chemotherapie. Dit is nodig om de kwade cellen te doden, maar helaas beschadigt het ook de gezonde cellen. Dit vermindert de doorbloeding en ook de speekselproductie kan afnemen. Dit maakt de mond en daarmee ook het gebit extra kwetsbaar.

Gelukkig kunnen beschadigde tanden soms ook goed hersteld worden. Bekijk hieronder het filmpje van een van onze leden, John van de Mortel, die behandeld werd door prof.dr. Bas Loomans van het RadboudMC.


Controle

Regelmatige controle door een tandarts wordt dan ook aangeraden. Het vullen van een kies, tandsteen verwijderen of een wortelkanaalbehandeling kan door je eigen tandarts worden gedaan. Voorzichtigheid is geboden bij behandelingen die een wond in de kaak veroorzaken, zoals het verwijderen van een tand of kies, het inbrengen van een implantaat of verwijderen van tandsteen onder het tandvlees. Voor het uitvoeren van deze behandelingen kun je worden doorverwezen naar een gespecialiseerde tandarts in een oncologisch centrum (bijzondere tandheelkundige zorg).

Adviezen over mondverzorging tijdens chemotherapie

Promotie-onderzoek behoud kauwfunctie

Eind 2023 promoveerde Doke Buurman aan de Maastricht University op het onderzoek naar verbetering van de kwaliteit van leven na de behandeling van hoofd-halspatiënten. Zij werkt als tandarts-MFP’er op de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Maastricht UMC+. Zij meet kaak- en gebitsprotheses aan bij mensen met hoofd-halskanker.

Patiënten die hersteld zijn van hoofd-halskanker hebben vaak moeite met kauwen en eten, omdat alle tanden of een deel van de tanden verwijderd zijn. Uit het proefschrift blijkt onder meer dat het niet altijd nodig is om tanden te verwijderen. Afhankelijk van de plek van de bestraling kan preciezer bepaald worden of en zo ja, welke tanden en kiezen eventueel getrokken moeten worden. Hierdoor blijft de kauwfunctie behouden en kan zelfs beter herstellen.

Lees hier hele promotie-onderzoek (in het Engels).

In het HOOFD-HALS magazine van december 2023 lees je op pagina 14 en 15 een uitgebreid interview met Doke Buurman en een patiënt.

Heb je problemen met eten/kauwen? Lees dan ook de tips op de pagina Eten en drinken.

Vergoeding

Voor de vergoeding van een gebitsprothese geldt voor iedereen een eigen bijdrage. Als je een indicatie hebt voor bijzondere tandheelkundige zorg kom je misschien in aanmerking voor een vergoeding. Dit is afhankelijk van je zorgverzekeraar; we adviseren je daarom contact op te nemen met jouw verzekeraar.

Let op! Mensen die behandeld worden of behandeld zijn voor kanker in het hoofd-halsgebied, krijgen vaak een indicatie voor bijzondere tandheelkundige hulp. Dit komt omdat er vaak direct verband is tussen de gebitsproblemen en de oncologische behandeling.

Goed om te weten

Mensen die bestraald zijn in het mondgebied moeten eerst contact opnemen met de afdeling oncologie, voordat er door een tandarts een ingreep wordt gedaan die een botwond veroorzaakt. Er bestaat een financieel potje voor bijzondere tandheelkunde. Met een aanvraag via de tandarts kunnen deze kosten uit de basisverzekering vergoed worden.

Een voorbeeld:

Gaatjes in tanden of kiezen kunnen ontstaan door een droge mond (minder speeksel). Een droge mond kan het gevolg zijn van bestraling van de speekselklieren.

Als de tandarts denkt dat er een verband is tussen de gaatjes en de eerdere bestraling, kan de tandarts een brief schrijven naar de zorgverzekeraar. In die brief staat de diagnose (volgens de tandarts), motivatie waarom bijvoorbeeld een kroon nodig is, en welke oncologische behandeling is gedaan.

De zorgverzekeraar (adviserend tandarts) beoordeelt of de voorgestelde zorg nodig is en of er inderdaad een relatie is tussen de bestraalde speekselklieren en de gaatjes.

De tandarts kan na een eventuele afwijzing nog een keer in bezwaar gaan. Als er dan nogmaals een afwijzing volgt en de tandarts blijft van mening dat vergoeding vanuit de basisverzekering moet volgen, dan kun je als patiënt zelf in bezwaar gaan via De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)

Belangrijk bij de vergoeding bijzondere tandheelkunde:

Stap 1

Ga voorafgaand aan de bestraling en chemotherapie naar je tandarts of mondhygiënist voor een uitgebreide tandheelkundige controle en eventuele behandeling. Zorg ook dat de toestand van je gebit goed wordt vastgelegd.

Stap 2

Als je gebitsproblemen hebt vanwege oncologische behandelingen, dan moet je tandarts of mondhygiënist:
a. de problemen in kaart brengen
b. een aanvraag voor het behandelplan indienen bij je zorgverzekeraar, met een beroep op bijzondere tandheelkunde en
c. de zorgverzekeraar van aanvullende informatie voorzien over je gebitsstatus voorafgaand aan de bestraling en chemotherapie en je huidige gebitsstatus.

Stap 3

Wordt de aanvraag door de zorgverzekeraar afgewezen, dan kun je de zorgverzekeraar om een heroverweging vragen. Indien je zorgverzekeraar bij het eerdere standpunt blijft, kun je een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ).

Aanvraag vergoeding bijzondere tandheelkunde en wat te doen als je aanvraag (ten onrechte) wordt afgewezen

Mocht je arts, tandarts, mondhygiënist of zorgverzekeraar onbekend zijn met de regeling bijzondere tandheelkunde, wijs ze dan op het document “Tandheelkundige Zorg voor Medisch Gecompromitteerden”.

Back To Top