skip to Main Content

Gebitszorg

Voor de behandeling van hoofd-hals kanker wordt veel gebruik gemaakt van bestralingen, soms gecombineerd met chemotherapie. Dit is noodzakelijk om de kwade cellen te doden, maar helaas beschadigt het ook de gezonde cellen. Hierdoor vermindert niet alleen de doorbloeding, maar ook de speekselproductie kan afnemen. Dit maakt de mond en daarmee ook het gebit extra kwetsbaar.

Controle

Regelmatige controle door een tandarts wordt dan ook aangeraden. Het vullen van een kies, tandsteen verwijderen of een wortelkanaalbehandeling kan door je eigen tandarts worden gedaan. Voorzichtigheid is geboden bij behandelingen die een wond in de kaak veroorzaken, zoals het verwijderen van een tand of kies, het inbrengen van een implantaat of verwijderen van tandsteen onder het tandvlees. Voor het uitvoeren van deze behandelingen kun je worden doorverwezen naar een gespecialiseerde tandarts in een oncologisch centrum (bijzondere tandheelkundige zorg).

Adviezen over mondverzorging tijdens chemotherapie

Vergoeding

Voor het vergoeden van een gebitsprothese geldt een eigen bijdrage voor iedereen. Als je een indicatie hebt voor bijzondere tandheelkundige zorg kun je mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding zodat je bijdrage niet hoger is dan voor mensen zonder deze indicatie. Dit is afhankelijk van je zorgverzekeraar; we adviseren je daarom contact op te nemen met jouw verzekeraar.

Let op! Een indicatie voor bijzondere tandheelkundige hulp is iets waarvoor mensen die behandeld worden of zijn voor kanker in het hoofd-halsgebied al heel snel in aanmerking komen. Omdat de oorzaak van de gebitsproblemen direct verband houdt met de behandeling.

Goed om te weten

Omdat gebitsproblemen veel voorkomen bij mensen die te maken hebben (gehad) met hoofd-halskanker, hield Michiel Lieshout op de Landelijke Ontmoetingsdag in 2017 de presentatie ‘een bestraalde mond, wat nu’.

Zijn boodschap was duidelijk, bij mensen die bestraald zijn in het mondgebied moet vóór er door een tandarts een ingreep wordt gedaan die een botwond veroorzaakt, contact worden opgenomen met de afdeling oncologie. Hij wees er ook op dat er een financieel potje bestaat voor bijzondere tandheelkunde. Met een aanvraag via de tandarts kunnen deze kosten uit de basisverzekering vergoed worden.

Een voorbeeld:

Als er cariës ontstaat en de tandarts heeft het vermoeden dat dit is ontstaan door een drogere mond of te wel minder bescherming van tandweefsel door het speeksel, dan kan de tandarts een brief schrijven naar de zorgverzekeraar met daarin de diagnose (volgens de tandarts), motivatie waarom bijvoorbeeld een kroon nodig is, met daarbij de relevante oncologische geschiedenis, eventueel aangevuld met een brief van de huisarts of oncoloog.
De zorgverzekeraar (adviserend tandarts) zal dit gaan beoordelen en zichzelf de vraag stellen of de voorgestelde zorg nodig is en of er inderdaad een relatie is tussen de bestraalde speekselklieren en de cariës. De tandarts kan na een eventuele afwijzing nog een keer in bezwaar gaan. Als er dan nogmaals een afwijzing volgt en de tandarts blijft van mening dat vergoeding vanuit de basisverzekering moet volgen, dan kan de patiënt zelf in bezwaar gaan via De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)

Belangrijk bij de vergoeding bijzondere tandheelkunde:

  • Ga voorafgaand aan de chemotherapie naar je tandarts en/of mondhygiënist voor een uitgebreide tandheelkundige controle en eventuele behandeling (en zorg dat de toestand van je gebit goed wordt vastgelegd).
  • Indien je kankerbehandelingen gebitsproblemen hebben veroorzaakt, dient je tandarts en/of mondhygiënist de problemen in kaart te brengen en een aanvraag voor het behandelplan te doen bij je zorgverzekeraar, waarbij hij/zij een beroep doet op bijzondere tandheelkunde en de zorgverzekeraar van aanvullende informatie voorziet aangaande je gebitsstatus voorafgaand aan de chemotherapie en je huidige gebitsstatus.
  • Wordt de aanvraag door de zorgverzekeraar afgewezen, dan kun je de zorgverzekeraar om een heroverweging vragen. Indien je zorgverzekeraar bij het eerdere standpunt blijft, kun je een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ).

Aanvraag vergoeding bijzondere tandheelkunde en wat te doen als je aanvraag (ten onrechte) wordt afgewezen

Mocht je arts, tandarts, mondhygiënist of zorgverzekeraar onbekend zijn met de regeling bijzondere tandheelkunde, wijs ze dan op het document “Tandheelkundige Zorg voor Medisch Gecompromitteerden”. Het document kun je downloaden via deze link.

Back To Top
NieuwsbriefMis geen update, schrijf je in voor de nieuwsbrief