Skip to content

Het Infocentrum is het hart van de vereniging, dat de regionale afdelingen en het bestuur ondersteunt en de administratie verwerkt.

Vraagbaak

Bij het Infocentrum kunnen alle mensen geraakt door hoofd-halskanker en andere geïnteresseerden terecht met hun vragen over voorlichting, lotgenotencontact, belangenbehartiging, hulpmiddelen en alle andere vragen die te maken hebben met kanker in het hoofd-halsgebied en de gevolgen ervan.

Heb je een vraag? Je kunt bellen of mailen met het Infocentrum. Tel: 030 232 14 83 of E: info@pvhh.nl

Petra Verdouw (hoofd Infocentrum) en Jannemarie van den Brand (medewerker communicatie)

Geralda Veldhuizen, Marga Volman en Robert Klumpenaar van De 2e Stemwinkel

Back To Top